Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về nước Đại Việt thời Lê sơ có đáp án môn Lịch sử 7

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm về nước Đại Việt thời Lê sơ có đáp án môn Lịch sử 7 dưới đây. Tài liệu được HOC247 biên soạn và tổng hợp với các bài tập trắc nghiệm có đáp án. Mời các em cùng tham khảo.

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

Câu 1: Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành

A. 5 đạo

B. 13 đạo thừa tuyên

C. 10 lộ

D. 5 phủ

Câu 2: Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được tổ chức theo hệ thống nào?

A. Đạo – Phủ – huyện – Châu – xã

B. Đạo – Phủ – Châu – xã

C. Đạo –Phủ – huyện hoặc Châu, xã

D. Phủ – huyện – Châu

Câu 3: Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Nhân Tông

D. Lê Thánh Tông

Câu 4: Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền lực vào tay nhà vua?

A. bãi bỏ chức tể tướng, đại hành khiển thay bằng 6 bộ do vua trực tiếp quản lý

B. chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên

C. ban hành bộ luật Hồng Đức để bảo vệ lợi ích của triều đình

D. tăng cường lực lượng quân đội triều đình

Câu 5: Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C. Lê Nhân Tông

D. Lê Hiển Tông

Câu 6: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

Câu 7: Quân đội Lê sơ được phiên chế thành những bộ phận nào?

A. cấm quân và bộ binh

B. bộ binh và thủy binh

C. quân triều đình và quân địa phương

D. cấm quân và quân ở các lộ

Câu 8: Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

B. Khuyến khích phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.

C. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động.

D. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội.

Câu 9: Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không mang ý nghĩa nào đối với tình hình Đại Việt?

A. hoàn thiện bộ máy nhà nước

B. đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển lên đỉnh cao

C. ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa

D. thúc đẩy quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ

Câu 10: Chế độ ngụ binh ư nông không mang lại hiệu quả nào cho nhà Lê?

A. đảm bảo được một lực lượng quân đội lớn sẵn sàng huy động khi cần

B. đảm bảo lao động cho sản xuất nông nghiệp

C. giảm được ngân khố quốc gia cho việc nuôi quân đội

D. duy trì một lực lượng tại ngũ lớn phục vụ cho quá trình Nam tiến

Câu 11: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ… Kẻ nào dám đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải chu di?

Lời căn dặn trên của vua Lê Thái Tông phản ánh điều gì?

A. ý thức về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc

B. sách lược ngoại giao của nhà Lê đối với Trung Hoa

C. chính sách đoàn kết để bảo vệ chủ quyền dân tộc

D. chính sách Nam tiến của nhà Lê

Câu 12:  Ý nào sau đây không là nội dung cơ bản được đề cập trong bộ Luật Hồng Đức?

A. bảo vệ quyền lợi của nhà vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị

B. khuyến khích sự phát triển của kinh tế nông nghiệp

C. bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ

D. bảo vệ quyền lợi của nô tì

Câu 13: Nhận xét về lãnh thổ Đại Việt dưới thời Lê Thánh Tông so với thời Trần?

A. được mở rộng về phía Nam

B. bị thu hẹp ở phía Bắc

C. được mở rộng về phía Đông

D. không có gì thay đổi

Câu 14: Điểm tiến bộ nhất của luật Hồng Đức so với các bộ luật trong lịch sử phong kiến Việt Nam là?

A. thực hiện chế độ hạn nô

B. chú ý vào sức kéo trong nông nghiệp

C. chiếu cố đến những thành phần nhỏ bé, dễ bị tổn thương trong xã hội

D. chú trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc

Câu 15: Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?

A. Văn Đồ

B. Vạn Kiếp

C. Thăng Long

D. Các nơi trên

 

—Để xem đầy đủ nội dung câu hỏi 16- 28 và đáp án các em có thể xem online hoặc tải về máy—

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm về nước Đại Việt thời Lê sơ có đáp án môn Lịch sử 7. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu cùng chuyên mục:

  • 30 câu hỏi trắc nghiệm về Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có đáp án môn Lịch sử 7
  • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm về Cuộc kháng chiến của nhà Hồ môn Lịch sử 7

Chúc các em học tốt! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button