Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ đề thi chọn HSG môn Lịch sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Bác Ái

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ đề thi chọn HSG môn Lịch sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Bác Ái. Hi vọng tài liệu ôn tập này sẽ giúp các em ghi nhớ và tư duy gắn kết các kiến thức lớp 11, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi sắp tới.

TRƯỜNG THPT BÁC ÁI

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.  (10 điểm).

Câu 1. Câu trả lời đúng nhất về tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX như thế nào?

A. chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân (Sô- gun) lâm vào khủng hoảng suy yếu.

B. Kinh tế: nông nghiệp lạc hậu, tô thuế nặng nề, mất mùa đói kém  thường xuyên.

C. Xã hội: nổi lên mâu thuẫn giữa nông dân, tư sản thị dân với chế độ phong kiến lạc hậu.

D. Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng.

Câu 2. Đâu là nội dung tích cực nhất trong cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật năm 1868

A. Về chính trị Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do.

B. Về kinh tế: xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến thực hiện cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa.

C. Giáo dục: chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật. Cử học sinh giỏi đi du học phương Tây.

D. Giáo dục: chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật. Cử HS giỏi đi du học phương Tây.

Câu 3. Điểm khác biệt trong cải cách Minh trị ở Nhật Bản so với các cuộc cải cách ở Việt Nam thời phong kiến.

A. Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới.

B. Thực hiện bình đẳng giữa các công dân.

C. Ban hành Hiến pháp mới.

D. Thiết lập chế độ quân chủ.

Câu 4. Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ cuộc cải cách Minh trị cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

A. chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong nước bằng việc ưu tiên phát triển giáo dục.

B. mở rộng quan hệ quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

C. áp dụng thành tựu khoa học và sản xuất, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

D. các nội dung đều đúng.

Câu 5. Hãy chỉ ra nét khác biệt của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ những năm 1905 – 1908 so với thời gian trước đó.

A. Tất cả các phương án.                                                             

B. Mang đậm ý thức dân tộc.

C. Thực hiện mục tiêu đấu tranh vì độc lập và dân chủ.               

D. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.

Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga.     

 B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu.

C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.                      

D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động.

Câu 7. Hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 vì

A. đất nước rộng lớn đòi hỏi có hai chính quyền.

B. bị các nước đế quốc bên ngoài chi phối, can thiệp.

C. hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau.

D. tạo tiền đề để thành lập chính quyền thống nhất trong cả nước.

Câu 8. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đấ nước hiện nay?

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.

B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn.

C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.

Câu 9. Hậu nghiêm trong nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là :

A. Hàng trục triệu người trên thế giới thất nghiệp.

B. Nhiều người bị phá sản,mất hết tiền bạc và nhà cửa.

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới II.

D. Khắc sâu mâu thuẫn giữa Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô.

Câu 10. Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

 A. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

B. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến,không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc.

D. Không giải quyết được mâu thuẫn của một xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 11.  Điểm khác biệt về chủ trương phát triển đất nước giữa Xiêm (Thái Lan) và Việt Nam cuối TK XI X là

A. văn thân sĩ phu là người đề xướng cải cách.    

B. các đề xướng cải cách không xuất phát từ các ông vua.

C. đóng cửa,bế quan tỏa cảng với các nước phương Tây.

D. tiến hành cải cách theo khuân mẫu các nước phương Tây.

Câu 12. “Khủng hoảng kinh tế đã đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của…(1)….. Để cứu vãn tình thế, các nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của mình. Trong khi các nước Mĩ, Anh, Pháp tiến hành những ……(2)…..để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất thì các nước ……(3)…..lại tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. Đó là việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít….”

Chọn dữ liệu sau để điền vào chỗ trống.

A. (1)chủ nghĩa đế quốc, (2)  cải cách kinh tế – xã hội, (3)  Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

B. (1)chủ nghĩa tư bản, (2)  cải các chính trị – kinh tế, (3)  Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

C. (1)chủ nghĩa tư bản, (2)  cải cách kinh tế – xã hội, (3)  Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

Câu 13. Đâu không phải là điểm giống nhau giữa cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản với cuộc cải cách của vua Rama V ở Xiêm?

A. Cải cách đưa Nhật Bản và Xiêm thoát khỏi ách cai trị của chủ nghĩa thực dân.

B. Là những cuộc cải cách mang tính chất cuộc cách mạng tư sản, giúp cho Nhật Bản và Xiêm xóa bỏ chế độ phong kiến, phát triển theo hướng Tư bản chủ nghĩa.

C. Cải cách được tiến hành trong bối cảnh bị chủ nghĩa thực dân tiến hành xâm lược.

D. Cải cách triệt để trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, giáo dục, quân sự…

Câu 14. Điểm giống nhau lớn nhất trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật và trong lĩnh vực tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại là:

A. lên án chủ nghĩa thực dân khi tiến hành xâm lược mở rộng lãnh thổ.

B. lên án sự cổ hủ, lạc hậu của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm, tư tưởng của giai cấp tư sản.

C. ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, tình cảm nhân văn của con người.

D. cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ở các dân tộc thuộc địa trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Câu 15. Điểm chung trong phong trào đấu tranh chống thực dân châu Phi và châu Á từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

A. phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt và giành được thắng lợi.

B. phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng hầu hết thất bại.

C. phong trào bị thực dân đàn áp ngay khi mới nổ ra.

D. phong trào diễn ra lẻ tẻ ở một số quốc gia nên nhanh chóng bị thực dân đàn áp.

Câu 16. Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hóa ở Nhật so với Đức?

A. Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít.

B. Thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược.

C. Thông qua các cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái lãnh đạo

D. Thông qua việc đẩy mạnh cải cách phát triển kinh tế trong nước và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

Câu 17. Cho các phát biểu sau:

1. Mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa là nguyên nhân sâu xa của chiến tranh thế giới thứ nhất   

2. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Hiệp ước.

3. Một hệ quả nằm ngoài ý muốn của các nước đế quốc trong quá trình diễn ra chiến tranh thế giới I là thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

4. Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc, nhất là Mĩ. 

Trong các phát biểu trên, các phát biểu đúng là:

A. 1, 2, 3, 4                 B. 1, 2, 3                  C. 1, 3 ,4                    D.1, 2, 4    

Câu 18.  Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài họ gì để bảo vệ hòa bình thế giới?

A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước.

B, Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, cực đoan.

C, Đoàn kết các nước trong một tổ chức quốc tế vì lợi ích chung.

D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia.

Câu 19. Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á như thế nào?

A. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.

C. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu kinh tế.

D. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

Câu 20.  Cụm từ “ Cần Vương” có nghĩa là

A. giúp vua kiến thiết và xây dựng đất nước.

B. giúp vua tiêu diệt những kẻ chủ hòa và thân Pháp.

C. phò tá vua, giúp vua cứu nước.                                         

D. ủng hộ Hàm Nghi lên ngôi vua.

Câu 21. Vì sao triều đình nhà Nguyễn đã bỏ lỡ cơ hội đánh thực dân Pháp (1859-1860)  khi chúng gặp khó khăn ở chiến trường Trung Quốc và châu Âu ?

A. Triều đình đang tìm sự giúp đỡ của Trung Quốc.

B. Lực lượng kháng chiến của triều đình còn yếu.

C. Triều đình Huế muốn tăng cường củng cố lại lực lượng.

D. Do quan quân triều đình áp dụng chiến thuật phòng thủ bị động.

Câu 22.  Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai thể hiện điều gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

A. Thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta

B. Thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta

C. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta

D. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng của ta trong việc phá thế vòng vây của địch

Câu 23. Vì sao thực dân Pháp đem quân tấn công Hà nội lần thứ nhất?

A. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

B. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công,…

D. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy.

D. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

Câu 24. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất 21/12/1873 có ý nghĩa

A. làm cho Pháp hoang mang lo sợ, tìm cách thương lượng với triều đình Huế.

B. Pháp phải rút khỏi Bắc Kì tìm cách thương lượng với triều đình Huế.

C. buộc Pháp từ bỏ mộng xâm lược Bắc Kì xin giảng hoà.

D. Pháp phải bồi thường chiến tranh và xin giảng hoà với triều đình Huế.

Câu 25. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng là

A. thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh.       

B. chiếm Đà Nẵng để lập một tô giới riêng của Pháp.

C. chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế.

D. biến Đà Nẵng thành thị trường độc chiếm của Pháp.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1D

2A

3C

4A

5A

6C

7C

8D

9C

10C

11D

12B

13B

14B

15B

16A

17C

18A

19A

20C

21D

22B

23D

24A

25C

26C

27A

28D

29C

30B

31C

32A

33A

34C

35C

36A

37B

38C

39B

40D

41B

42D

43B

44D

45D

46B

47B

48B

49A

50D

ĐỀ SỐ 2

Câu 1 (4điểm): Lập bảng so sánh về điều kiện tự nhiên, những đặc trưng về kinh tế, xã hội và bộ máy nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây (Hi lạp và Rôma)?

Nội dung so sánh

Các quốc gia cổ đại phương Đông   

Các quốc gia cổ đại phương Tây

Điều kiện tự nhiên

 

 

Kinh tế

 

 

Xã hội

 

 

Bộ máy nhà nước

 

 

Câu 2(4điểm): Nêu và nhận xét về phong trào nông dân Trung Quốc trong thời kì phong kiến?

Câu 3(4điểm):  Phong trào nào được coi là cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến đã suy tàn? Phân tích nguyên nhân, tinh chất và ý nghĩa của phong trào đó?

Câu 4(3điểm): Đánh giá vai trò của các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Âu- Mĩ.

Câu 5(5điểm):  Cuối thế kỉ XIX Ở Trung Quốc và Nhật Bản đã xuất hiện những cải cách nào?Tại sao cải cách ở Trung Quốc thất bại, ở Nhật Bản lại thành công?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ đề thi chọn HSG môn Lịch sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Bác Ái. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button