Lớp 7

Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 năm 2017-2018 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học trò đạt kết quả cao trong kì thi, Ôn Thi HSG.Net đã sưu tầm và tuyển lựa gửi tới các em Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 5 2017-2018 có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ phân phối những tri thức có ích cho các em trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

 

PHÒNG GD & ĐT BẢO LÂM

TRƯỜNG THCS PÁC MIẦU

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tin học 7.

Thời gian: 90 phút (Không kể thời kì giao đề)

 

I. Lý thuyết. ( 45 phút)

Câu 1: (1đ) Em hiểu thế nào là vận động nội dung các ô có chứa công thức?

Câu 2: (1đ) Nêu 1 số hàm thông dụng để tính toán trong Excel? Cho tỉ dụ?

Câu 3: (1đ) Hãy nêu các bước để tạo đường phân giác của 1 góc? Cho tỉ dụ ?

Câu 4: (1đ) Để tạo biểu đồ ta làm thế nào? Nêu các thao tác đấy ?

Câu 5: (1đ) Em hãy nêu các bước cần tiến hành để bố trí dữ liệu?

II. Thực hành. (45 phút)

Câu 1. (4đ)  Lập trang tính và tiến hành các đề nghị dưới đây:

* Đề nghị:

– Sử dụng công thức hoặc hàm phù hợp để tính toán tại cột Tổng cộng (H5 tới H8) và hàng Trung bình chung (C9 tới H9).

– Kẻ khung cho trang tính.

 • Gộp ô tiêu đề (A2 tới H2) .
 • Căn dữ liệu ra giữa ô.
 • Chọn màu chữ: Tiêu đề màu xanh chữ in đậm, hàng số 4 màu đỏ chữ in đậm.

– Chọn màu nền: Hàng số 4 màu xanh lục nhạt, Hàng Trung bình chung màu nâu, kết quả tổng cộng của các khối 6, 7, 8, 9 màu vàng.

– Định dạng số thập phân 1 số sau dấu phẩy.

– Từ dữ liệu trên hãy tạo biểu đồ cột như hình sau.

– Từ biểu đồ hình cột hãy tạo biểu đồ tròn như hình sau.

– Chèn thêm 1 hàng trống vào trên cột trung bình chung rồi bố trí cột Tổng cộng theo quy trình tăng dần và đặt cơ chế lọc dữ liệu.

Câu 2: (1đ) Sử dụng ứng dụng Geogebra và tiến hành:

 1. Tính tổng 2 đa thức P(x) + Q(x) biết: (P(x)=-2xy^2+x^2y+3; Q(x)=3xy^2+5x^2y-7xy+2) 
 2. Tính P(1,2) biết: P(x,y) = 2xy + x – y +2

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

I. Lý thuyết: (5 điểm) (45’).

Câu

Nội dung

Điểm

1

– Khi vận động nội dung các ô có công thức chứa địa chỉ bằng các lệnh cut và paste, các địa chỉ trong công thức ko bị điều chỉnh; tức là công thức được sao chép nguyên xi

1

2

– Các hàm: SUM, AVERAGE, MAX, MIN

– Tỉ dụ:

=SUM(5,16,12) cho kết quả là 5+16+12 = 33.

=AVERAGE(5,16,12) cho kết quả là (5,16,12)/3 = 11.

=MAX(7,23,15,35) hoặc =MIN(7,23,15,35) cho kết quả là 35 hoặc 7.

0,25

 

0,25

0,25

0,25

3

Bước 1: Chọn phương tiện Đường phân giác

Bước 2: Nháy chuột chọn 3 điểm, trong đấy đỉnh góc là điểm thứ 2 được chọn.

Tỉ dụ: Với góc ABC vẽ đường phân giác của góc A thì có thể tuần tự nháy chuột chọn B,A,C hoặc C,A,B.

0,25

0,25

 

0,5

4

Để tạo biểu đồ em cần tiến hành 2 bước.

Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Nháy chuột để chọn 1 ô trong miền dữ liệu cần tạo biểu đồ.

Bước 2: Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ phù hợp nhóm biểu đồ cột  trong nhóm charts trên dải lệnh insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đấy.

0,25

0,25

 

0,5

 

 

 

 

5

* Để bố trí dữ liệu ta tiến hành các bước sau:

-B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong cột ta cần bố trí dữ liệu.

-B2: Nháy nút    trong nhóm Sort&Filter của dải lệnh Data để bố trí theo quy trình tăng dần (hoặc nháy nút  để bố trí theo quy trình giảm dần).

0,5

 

0,5

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

ĐỀ SỐ 2:

UBND HUYỆN BẮC YÊN

TRƯỜNG THCS PHIÊNG BAN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

5 học: 2017 – 2018

Môn: Tin học 7

Thời gian 90 phút (ngoại trừ thời kì giao đề)

A. LÝ THUYẾT

Câu 1:(3đ) Em hãy thể hiện thao tác để định dạng:

            a.Thay đổi màu chữ?

            b.Tô màu nền?

            c.Kẻ đường biên?

Câu 2:(2đ) Lọc dữ liệu là gì? Trình bày các thao tác lọc dữ liệu?

Câu 3:(2đ) Có mấy dạng biểu đồ căn bản? Nêu tính năng của từng dạng?

Câu 4:(3đ) Cho bảng tính sau:

                    

a) Nêu các thao tác để bố trí cột  môn “Văn” theo quy trình tăng dần ?

b) Nêu các thao tác để lọc ra 2 bạn có “ĐTB”  cao nhất ?

B. THỰC HÀNH

Cho bảng sau:

 1. Khởi động chương trình bảng tính Excel và  Vietkey rồi nhập đúng nội dung bảng trên. (4 điểm)
 2. Sử dụng hàm để Tính các ô trong cột ĐTB bằng điểm trung bình của các môn học.(3 điểm)
 3. Dùng hàm phù hợp tìm ra học trò có ĐTB cao nhất.(1 điểm)
 4. Tạo biểu đồ cột cho dữ liệu trên (2đ)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. LÝ THUYẾT

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a.Thay đổi màu chữ

– B1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng

– B2: Nháy vào nút Font Color

– B3: Chọn phông phù hợp

b.Tô màu nền

– Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền.

– Bước 2: Nháy vào nút Fill Colors để chon màu nền.

– Bước 3 : Nháy chọn màu nền.

c.Kẻ đường biên

– Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên.

– Bước 2: Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên.

– Bước 3: Nháy chọn kiểu kẻ đường biên

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2

* Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả nguyện các tiêu chuẩn nhất mực nào đấy.

* Các bước tiến hành

Bước 1. Chuẩn bị:

– Nháy chuột chọn 1 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

– Mở bảng chọn Data -> Filterà AutoFilter sẽ hiện ra các mũi tên

Bước 2. Lọc:

– Chọn tiêu đề để lọc

– Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ).

 Hoàn thành lọc: Chọn Data à Filter à Show All

 

 

 

0.5đ

 

0.5đ

Câu 3

Có 3 dạng biểu đồ căn bản

– Biểu đồ cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

–  Biểu đồ đường gấp khúc: So sánh dữ liệu và dự báo xu hướng tăng-giảm của dữ liệu.

– Biểu đồ hình tròn: Miêu tả tỷ lệ của gía trị dữ liệu so với toàn cục.

0.5đ

 

0.5đ

 

0.5đ

 

0.5đ

Câu 4

a.Chọn 1 ô bất cứ trong cột D (cột văn), nhấn vào nút lệnh  

b.Chuẩn bị :

Chọn 1 ô bất cứ trong vùng chứa dữ liệu cần lọc. Mở bảng chọn Data/ Filter/ Auto Filter

Lọc:  -Nháy vào hình mũi tên hiện ra trên hàng tiêu đề cột  ĐTB chọn mục Top 10, hiện ra hộp thoại, sau đấy nháy chọn top, chọn số hàng là 2 rồi nháy OK

 

0.5đ

 

0.5đ

 

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 5 2017-2018 có đáp án để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về dế yêu tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Xem thêm thông tin Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 năm 2017-2018 có đáp án

Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 5 2017-2018 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học trò đạt kết quả cao trong kì thi, Ôn Thi HSG.Net đã sưu tầm và tuyển lựa gửi tới các em Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 5 2017-2018 có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ phân phối những tri thức có ích cho các em trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

 
PHÒNG GD & ĐT BẢO LÂM

TRƯỜNG THCS PÁC MIẦU

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tin học 7.

Thời gian: 90 phút (Không kể thời kì giao đề)

 

I. Lý thuyết. ( 45 phút)

Câu 1: (1đ) Em hiểu thế nào là vận động nội dung các ô có chứa công thức?

Câu 2: (1đ) Nêu 1 số hàm thông dụng để tính toán trong Excel? Cho tỉ dụ?

Câu 3: (1đ) Hãy nêu các bước để tạo đường phân giác của 1 góc? Cho tỉ dụ ?

Câu 4: (1đ) Để tạo biểu đồ ta làm thế nào? Nêu các thao tác đấy ?

Câu 5: (1đ) Em hãy nêu các bước cần tiến hành để bố trí dữ liệu?

II. Thực hành. (45 phút)

Câu 1. (4đ)  Lập trang tính và tiến hành các đề nghị dưới đây:

* Đề nghị:

– Sử dụng công thức hoặc hàm phù hợp để tính toán tại cột Tổng cộng (H5 tới H8) và hàng Trung bình chung (C9 tới H9).

– Kẻ khung cho trang tính.

Gộp ô tiêu đề (A2 tới H2) .
Căn dữ liệu ra giữa ô.
Chọn màu chữ: Tiêu đề màu xanh chữ in đậm, hàng số 4 màu đỏ chữ in đậm.

– Chọn màu nền: Hàng số 4 màu xanh lục nhạt, Hàng Trung bình chung màu nâu, kết quả tổng cộng của các khối 6, 7, 8, 9 màu vàng.

– Định dạng số thập phân 1 số sau dấu phẩy.

– Từ dữ liệu trên hãy tạo biểu đồ cột như hình sau.

– Từ biểu đồ hình cột hãy tạo biểu đồ tròn như hình sau.

– Chèn thêm 1 hàng trống vào trên cột trung bình chung rồi bố trí cột Tổng cộng theo quy trình tăng dần và đặt cơ chế lọc dữ liệu.

Câu 2: (1đ) Sử dụng ứng dụng Geogebra và tiến hành:

Tính tổng 2 đa thức P(x) + Q(x) biết: (P(x)=-2xy^2+x^2y+3; Q(x)=3xy^2+5x^2y-7xy+2) 
Tính P(1,2) biết: P(x,y) = 2xy + x – y +2

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

I. Lý thuyết: (5 điểm) (45’).

Câu

Nội dung

Điểm

1

– Khi vận động nội dung các ô có công thức chứa địa chỉ bằng các lệnh cut và paste, các địa chỉ trong công thức ko bị điều chỉnh; tức là công thức được sao chép nguyên xi

1

2

– Các hàm: SUM, AVERAGE, MAX, MIN

– Tỉ dụ:

=SUM(5,16,12) cho kết quả là 5+16+12 = 33.

=AVERAGE(5,16,12) cho kết quả là (5,16,12)/3 = 11.

=MAX(7,23,15,35) hoặc =MIN(7,23,15,35) cho kết quả là 35 hoặc 7.

0,25

 

0,25

0,25

0,25

3

Bước 1: Chọn phương tiện Đường phân giác

Bước 2: Nháy chuột chọn 3 điểm, trong đấy đỉnh góc là điểm thứ 2 được chọn.

Tỉ dụ: Với góc ABC vẽ đường phân giác của góc A thì có thể tuần tự nháy chuột chọn B,A,C hoặc C,A,B.

0,25

0,25

 

0,5

4

Để tạo biểu đồ em cần tiến hành 2 bước.

Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Nháy chuột để chọn 1 ô trong miền dữ liệu cần tạo biểu đồ.

Bước 2: Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ phù hợp nhóm biểu đồ cột  trong nhóm charts trên dải lệnh insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đấy.

0,25

0,25

 

0,5

 

 

 

 

5

* Để bố trí dữ liệu ta tiến hành các bước sau:

-B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong cột ta cần bố trí dữ liệu.

-B2: Nháy nút    trong nhóm Sort&Filter của dải lệnh Data để bố trí theo quy trình tăng dần (hoặc nháy nút  để bố trí theo quy trình giảm dần).

0,5

 

0,5

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

ĐỀ SỐ 2:

UBND HUYỆN BẮC YÊN

TRƯỜNG THCS PHIÊNG BAN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

5 học: 2017 – 2018

Môn: Tin học 7

Thời gian 90 phút (ngoại trừ thời kì giao đề)

A. LÝ THUYẾT

Câu 1:(3đ) Em hãy thể hiện thao tác để định dạng:

            a.Thay đổi màu chữ?

            b.Tô màu nền?

            c.Kẻ đường biên?

Câu 2:(2đ) Lọc dữ liệu là gì? Trình bày các thao tác lọc dữ liệu?

Câu 3:(2đ) Có mấy dạng biểu đồ căn bản? Nêu tính năng của từng dạng?

Câu 4:(3đ) Cho bảng tính sau:

                    

a) Nêu các thao tác để bố trí cột  môn “Văn” theo quy trình tăng dần ?

b) Nêu các thao tác để lọc ra 2 bạn có “ĐTB”  cao nhất ?

B. THỰC HÀNH

Cho bảng sau:

Khởi động chương trình bảng tính Excel và  Vietkey rồi nhập đúng nội dung bảng trên. (4 điểm)
Sử dụng hàm để Tính các ô trong cột ĐTB bằng điểm trung bình của các môn học.(3 điểm)
Dùng hàm phù hợp tìm ra học trò có ĐTB cao nhất.(1 điểm)
Tạo biểu đồ cột cho dữ liệu trên (2đ)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. LÝ THUYẾT

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a.Thay đổi màu chữ

– B1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng

– B2: Nháy vào nút Font Color

– B3: Chọn phông phù hợp

b.Tô màu nền

– Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền.

– Bước 2: Nháy vào nút Fill Colors để chon màu nền.

– Bước 3 : Nháy chọn màu nền.

c.Kẻ đường biên

– Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên.

– Bước 2: Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên.

– Bước 3: Nháy chọn kiểu kẻ đường biên

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2

* Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả nguyện các tiêu chuẩn nhất mực nào đấy.

* Các bước tiến hành

Bước 1. Chuẩn bị:

– Nháy chuột chọn 1 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

– Mở bảng chọn Data -> Filterà AutoFilter sẽ hiện ra các mũi tên

Bước 2. Lọc:

– Chọn tiêu đề để lọc

– Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ).

 Hoàn thành lọc: Chọn Data à Filter à Show All

 

 

 

0.5đ

 

0.5đ

Câu 3

Có 3 dạng biểu đồ căn bản

– Biểu đồ cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

–  Biểu đồ đường gấp khúc: So sánh dữ liệu và dự báo xu hướng tăng-giảm của dữ liệu.

– Biểu đồ hình tròn: Miêu tả tỷ lệ của gía trị dữ liệu so với toàn cục.

0.5đ

 

0.5đ

 

0.5đ

 

0.5đ

Câu 4

a.Chọn 1 ô bất cứ trong cột D (cột văn), nhấn vào nút lệnh  

b.Chuẩn bị :

– Chọn 1 ô bất cứ trong vùng chứa dữ liệu cần lọc. Mở bảng chọn Data/ Filter/ Auto Filter

Lọc:  -Nháy vào hình mũi tên hiện ra trên hàng tiêu đề cột  ĐTB chọn mục Top 10, hiện ra hộp thoại, sau đấy nháy chọn top, chọn số hàng là 2 rồi nháy OK

 

0.5đ

 

0.5đ

 

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 5 2017-2018 có đáp án để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về dế yêu tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Bài tập tổng hợp ôn tập học kì môn Vật lý 7 5 2020 trường THCS Trần Nhật Duật có đáp án

3589

Các dạng bài tập Chương 4 Đại số 7 5 2019

2363

Ôn tập HK2 môn Tin 7 5 2019 phần tự luận

1728

Ôn tập HK2 môn Tin 7 5 2019 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

1724

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 7 5 2019

2537

35 bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại số 7 5 2019

2295

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #HK2 #môn #Tin #học #lớp #5 #có #đáp #án

Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 5 2017-2018 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học trò đạt kết quả cao trong kì thi, Ôn Thi HSG.Net đã sưu tầm và tuyển lựa gửi tới các em Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 5 2017-2018 có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ phân phối những tri thức có ích cho các em trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.

 
PHÒNG GD & ĐT BẢO LÂM

TRƯỜNG THCS PÁC MIẦU

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tin học 7.

Thời gian: 90 phút (Không kể thời kì giao đề)

 

I. Lý thuyết. ( 45 phút)

Câu 1: (1đ) Em hiểu thế nào là vận động nội dung các ô có chứa công thức?

Câu 2: (1đ) Nêu 1 số hàm thông dụng để tính toán trong Excel? Cho tỉ dụ?

Câu 3: (1đ) Hãy nêu các bước để tạo đường phân giác của 1 góc? Cho tỉ dụ ?

Câu 4: (1đ) Để tạo biểu đồ ta làm thế nào? Nêu các thao tác đấy ?

Câu 5: (1đ) Em hãy nêu các bước cần tiến hành để bố trí dữ liệu?

II. Thực hành. (45 phút)

Câu 1. (4đ)  Lập trang tính và tiến hành các đề nghị dưới đây:

* Đề nghị:

– Sử dụng công thức hoặc hàm phù hợp để tính toán tại cột Tổng cộng (H5 tới H8) và hàng Trung bình chung (C9 tới H9).

– Kẻ khung cho trang tính.

Gộp ô tiêu đề (A2 tới H2) .
Căn dữ liệu ra giữa ô.
Chọn màu chữ: Tiêu đề màu xanh chữ in đậm, hàng số 4 màu đỏ chữ in đậm.

– Chọn màu nền: Hàng số 4 màu xanh lục nhạt, Hàng Trung bình chung màu nâu, kết quả tổng cộng của các khối 6, 7, 8, 9 màu vàng.

– Định dạng số thập phân 1 số sau dấu phẩy.

– Từ dữ liệu trên hãy tạo biểu đồ cột như hình sau.

– Từ biểu đồ hình cột hãy tạo biểu đồ tròn như hình sau.

– Chèn thêm 1 hàng trống vào trên cột trung bình chung rồi bố trí cột Tổng cộng theo quy trình tăng dần và đặt cơ chế lọc dữ liệu.

Câu 2: (1đ) Sử dụng ứng dụng Geogebra và tiến hành:

Tính tổng 2 đa thức P(x) + Q(x) biết: (P(x)=-2xy^2+x^2y+3; Q(x)=3xy^2+5x^2y-7xy+2) 
Tính P(1,2) biết: P(x,y) = 2xy + x – y +2

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

I. Lý thuyết: (5 điểm) (45’).

Câu

Nội dung

Điểm

1

– Khi vận động nội dung các ô có công thức chứa địa chỉ bằng các lệnh cut và paste, các địa chỉ trong công thức ko bị điều chỉnh; tức là công thức được sao chép nguyên xi

1

2

– Các hàm: SUM, AVERAGE, MAX, MIN

– Tỉ dụ:

=SUM(5,16,12) cho kết quả là 5+16+12 = 33.

=AVERAGE(5,16,12) cho kết quả là (5,16,12)/3 = 11.

=MAX(7,23,15,35) hoặc =MIN(7,23,15,35) cho kết quả là 35 hoặc 7.

0,25

 

0,25

0,25

0,25

3

Bước 1: Chọn phương tiện Đường phân giác

Bước 2: Nháy chuột chọn 3 điểm, trong đấy đỉnh góc là điểm thứ 2 được chọn.

Tỉ dụ: Với góc ABC vẽ đường phân giác của góc A thì có thể tuần tự nháy chuột chọn B,A,C hoặc C,A,B.

0,25

0,25

 

0,5

4

Để tạo biểu đồ em cần tiến hành 2 bước.

Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Nháy chuột để chọn 1 ô trong miền dữ liệu cần tạo biểu đồ.

Bước 2: Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ phù hợp nhóm biểu đồ cột  trong nhóm charts trên dải lệnh insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đấy.

0,25

0,25

 

0,5

 

 

 

 

5

* Để bố trí dữ liệu ta tiến hành các bước sau:

-B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong cột ta cần bố trí dữ liệu.

-B2: Nháy nút    trong nhóm Sort&Filter của dải lệnh Data để bố trí theo quy trình tăng dần (hoặc nháy nút  để bố trí theo quy trình giảm dần).

0,5

 

0,5

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

ĐỀ SỐ 2:

UBND HUYỆN BẮC YÊN

TRƯỜNG THCS PHIÊNG BAN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

5 học: 2017 – 2018

Môn: Tin học 7

Thời gian 90 phút (ngoại trừ thời kì giao đề)

A. LÝ THUYẾT

Câu 1:(3đ) Em hãy thể hiện thao tác để định dạng:

            a.Thay đổi màu chữ?

            b.Tô màu nền?

            c.Kẻ đường biên?

Câu 2:(2đ) Lọc dữ liệu là gì? Trình bày các thao tác lọc dữ liệu?

Câu 3:(2đ) Có mấy dạng biểu đồ căn bản? Nêu tính năng của từng dạng?

Câu 4:(3đ) Cho bảng tính sau:

                    

a) Nêu các thao tác để bố trí cột  môn “Văn” theo quy trình tăng dần ?

b) Nêu các thao tác để lọc ra 2 bạn có “ĐTB”  cao nhất ?

B. THỰC HÀNH

Cho bảng sau:

Khởi động chương trình bảng tính Excel và  Vietkey rồi nhập đúng nội dung bảng trên. (4 điểm)
Sử dụng hàm để Tính các ô trong cột ĐTB bằng điểm trung bình của các môn học.(3 điểm)
Dùng hàm phù hợp tìm ra học trò có ĐTB cao nhất.(1 điểm)
Tạo biểu đồ cột cho dữ liệu trên (2đ)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. LÝ THUYẾT

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a.Thay đổi màu chữ

– B1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng

– B2: Nháy vào nút Font Color

– B3: Chọn phông phù hợp

b.Tô màu nền

– Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền.

– Bước 2: Nháy vào nút Fill Colors để chon màu nền.

– Bước 3 : Nháy chọn màu nền.

c.Kẻ đường biên

– Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên.

– Bước 2: Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên.

– Bước 3: Nháy chọn kiểu kẻ đường biên

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2

* Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả nguyện các tiêu chuẩn nhất mực nào đấy.

* Các bước tiến hành

Bước 1. Chuẩn bị:

– Nháy chuột chọn 1 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

– Mở bảng chọn Data -> Filterà AutoFilter sẽ hiện ra các mũi tên

Bước 2. Lọc:

– Chọn tiêu đề để lọc

– Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ).

 Hoàn thành lọc: Chọn Data à Filter à Show All

 

 

 

0.5đ

 

0.5đ

Câu 3

Có 3 dạng biểu đồ căn bản

– Biểu đồ cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

–  Biểu đồ đường gấp khúc: So sánh dữ liệu và dự báo xu hướng tăng-giảm của dữ liệu.

– Biểu đồ hình tròn: Miêu tả tỷ lệ của gía trị dữ liệu so với toàn cục.

0.5đ

 

0.5đ

 

0.5đ

 

0.5đ

Câu 4

a.Chọn 1 ô bất cứ trong cột D (cột văn), nhấn vào nút lệnh  

b.Chuẩn bị :

– Chọn 1 ô bất cứ trong vùng chứa dữ liệu cần lọc. Mở bảng chọn Data/ Filter/ Auto Filter

Lọc:  -Nháy vào hình mũi tên hiện ra trên hàng tiêu đề cột  ĐTB chọn mục Top 10, hiện ra hộp thoại, sau đấy nháy chọn top, chọn số hàng là 2 rồi nháy OK

 

0.5đ

 

0.5đ

 

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Bộ đề thi HK2 môn Tin học lớp 7 5 2017-2018 có đáp án để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về dế yêu tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Bài tập tổng hợp ôn tập học kì môn Vật lý 7 5 2020 trường THCS Trần Nhật Duật có đáp án

3589

Các dạng bài tập Chương 4 Đại số 7 5 2019

2363

Ôn tập HK2 môn Tin 7 5 2019 phần tự luận

1728

Ôn tập HK2 môn Tin 7 5 2019 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

1724

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 7 5 2019

2537

35 bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại số 7 5 2019

2295

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #HK2 #môn #Tin #học #lớp #5 #có #đáp #án


 • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
 • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-de-thi-hk2-mon-tin-hoc-lop-7-nam-2017-2018-co-dap-an-doc5100.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button