Bộ mẫu đơn xin việc

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Bộ mẫu đơn xin việc

 xin giới thiệu với bạn bộ mẫu đơn xin việc gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh được tổng hợp từ những người có kinh nghiệm đi xin việc với hi vọng sẽ giúp bạn hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc vào tạo dấu ấn tốt khi đi xin việc làm trong mắt người tuyển dụng.

Bộ mẫu đơn xin việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………….tháng………….năm…………tại……………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………………………

Cấp ngày…………tháng…………năm……………tại…………………………………………………………………….

Hiện cư ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngoại ngữ: + Anh:……………………………………………………………………………………………………………

+ Pháp:………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp chuyên môn:…………………………………………………………………………………………………

Sức khỏe:……………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếu được nhà nước thu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.

Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.

………….., ngày………..tháng……….năm……….
Kính đơn ký tên

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *