Bỏ túi cuốn sách “Phương pháp giải toán 8” lo gì không giỏi toán

Cuốn sách Phương pháp giải toán 8 của tác giả Phan Doãn Thoại do nhà xuất bản GD Việt Nam phát hành.

Cùng điểm qua một số bài tập

1. Cho tam giác ABC nhọn. đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB. điểm E đối xứng với H qua AC, Chứng minh rằng :

a) Đoạn thẳng AD đối xứng với AH. đoạn thắng BI đối xứng với BH qua trục AB. Đoạn tháng AE đời xứng với AH. đoạn thắng CE đói xứng với CH qua trục AC.
b) AADB đối xứng với AXAHB qua trục AB, AAEC đối xứng với AAHC qua trục AC,

2, Cho AABC, các đường trung tuyến BD, CE. Gọi H là điểm đối xứng với C qua E. K là điểm đối xứng với B qua D, Chứng minh rằng điểm H đối xứng với điểm K qua điểm A.

3. Cho AABC, trung tuyến BD. Gọi E đối xứng với B qua A, l đối xứng với B qua D. F đối xứng với B qua C. Chứng minh rằng E đối xứng với F qua l.

4. Cho AABC cản tại A. đường cao AH. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho BD = CE. Chứng minh rằng điểm D đối xứng vớiđiểm E qua AH.

5. Cho hình bình hành ABCD. các đường chéo cắt nhau tại O. Trên hai cạnh AB. CD lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho AM = CN. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua O.

6. Cho bình hành ABCD. Gọi M là điểm đối xứng với D qua điểm A, N là điểm
đối xứng với D qua điểm C. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua điểm B.

7. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH + AE(He AE). FH cắt BC ở K.

a) Tính độ dài AH.
b) Tính số đo góc FAK.

8. Cho hình vuông ABCD. Gọi M. N lần lượt là trung điểm của BC. CD và I là giao điểm của AN. DM. Chứng minh rằng :

a) AN vuông góc DM:

b) BA = BI.

9. Cho một hình vuông cạnh dài Im. Vẽ hình vuông thứ hai nhận đường chéo của hình vuông đã cho làm cạnh. Tính độ dài đường chéo của hình vuông này.

I0. Cho hình vuông ABCD. Trên tia đối của tia CB lấy điểm M. trên tia đối của tia DC lấy điểm N sao cho BM = DN. Vẽ hình bình hành MANE. gọi O là trung điểm của AF, Chứng minh rằng :

a) Tứ giác MANE là hình vuông.

b) F thuộc tia phân giác của sóc MCN.

c) AC vuông góc CF.

d) Tứ giác BOFC là hình thang.

Có lẽ bạn quan tâm: Sách nâng cao và phát triển toán 8 

Các bạn vui lòng chia sẻ để tải về

[sociallocker] Tải sách về[/sociallocker]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button