Giáo Dục

Các dạng bài tập mệnh đề – tập hợp

Tài liệu gồm 31 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành thị Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề mệnh đề – tập trung, giúp học trò lớp 10 tự học chương trình Đại số 10 chương 1.

Bài 1. MỆNH ĐỀ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Mệnh đề.
2. Mệnh đề chứa biến.
3. Phủ định của 1 mệnh đề.
4. Mệnh đề kéo theo.
5. Mệnh đề đảo – Hai mệnh đề tương đương.
6. Ký hiệu với mọi, còn đó, còn đó độc nhất vô nhị.
7. Phủ định của mệnh đề với mọi, còn đó.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 2. TẬP HỢP.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Khái niệm tập trung.
2. Cách xác định tập trung.
3. Khái niệm tập con.
4. Khái niệm 2 tập trung bằng nhau.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
Bài 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Phép hợp.
2. Phép giao.
3. Phép lấy bù.
4. Phép hiệu.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
Bài 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Tải tài liệu

Xem thêm thông tin Các dạng bài tập mệnh đề – tập hợp

Các dạng bài tập mệnh đề – tập trung

Tài liệu gồm 31 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành thị Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề mệnh đề – tập trung, giúp học trò lớp 10 tự học chương trình Đại số 10 chương 1.
Bài 1. MỆNH ĐỀ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Mệnh đề.
2. Mệnh đề chứa biến.
3. Phủ định của 1 mệnh đề.
4. Mệnh đề kéo theo.
5. Mệnh đề đảo – Hai mệnh đề tương đương.
6. Ký hiệu với mọi, còn đó, còn đó độc nhất vô nhị.
7. Phủ định của mệnh đề với mọi, còn đó.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 2. TẬP HỢP.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Khái niệm tập trung.
2. Cách xác định tập trung.
3. Khái niệm tập con.
4. Khái niệm 2 tập trung bằng nhau.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
Bài 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Phép hợp.
2. Phép giao.
3. Phép lấy bù.
4. Phép hiệu.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
Bài 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #mệnh #đề #tập #hợp

Các dạng bài tập mệnh đề – tập trung

Tài liệu gồm 31 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành thị Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề mệnh đề – tập trung, giúp học trò lớp 10 tự học chương trình Đại số 10 chương 1.
Bài 1. MỆNH ĐỀ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Mệnh đề.
2. Mệnh đề chứa biến.
3. Phủ định của 1 mệnh đề.
4. Mệnh đề kéo theo.
5. Mệnh đề đảo – Hai mệnh đề tương đương.
6. Ký hiệu với mọi, còn đó, còn đó độc nhất vô nhị.
7. Phủ định của mệnh đề với mọi, còn đó.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 2. TẬP HỢP.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Khái niệm tập trung.
2. Cách xác định tập trung.
3. Khái niệm tập con.
4. Khái niệm 2 tập trung bằng nhau.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
Bài 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Phép hợp.
2. Phép giao.
3. Phép lấy bù.
4. Phép hiệu.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
Bài 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #mệnh #đề #tập #hợp


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://toanmath.com/2021/10/cac-dang-bai-tap-menh-de-tap-hop.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button