Tiểu Học

Các dạng Toán về Đề-ca-mét. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta Toán lớp 5

Với mong muốn cung cấp cho các em học sinh có nhiều tài liệu tham khảo và ôn luyện thật tốt, HOC247 đã sưu tầm và tổng hợp Các dạng Toán về Đề-ca-mét. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta Toán lớp 5. Hi vọng sẽ giúp các em đạt kết quả cao trong học tập.

DẠNG TOÁN ĐỀ  – CA – MÉT. HÉC – TÔ -MÉT VUÔNG.

HÉC – TA

1. Đề-ca-mét vuông dam2

Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dam.

Đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2.

Hình vuông 1dam2 gồm 100 hình vuông 1m2.

1dam2 = 100m2

2. Héc-tô-mét vuông

Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm.

Héc-tô-mét vuông viết tắt là 1hm2.

Hình vuông 1hm2 gồm 100 hình vuông 1dam2.

1hm2 = 100dam2 = 10000m2

Thông thường, khi đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị héc-ta.

Héc-ta viết tắt là ha.

1ha = 1hm2

1ha = 10000m2

3. Một số dạng bài tập

3.1. Dạng 1: Đọc hoặc viết các số đo diện tích

Phương pháp:

– Đọc số đo diện tích trước rồi đọc tên đơn vị đo diện tích sau.

– Viết số đo diện tích trước rồi viết kí hiệu tên đơn vị diện tích sau.

Ví dụ:

a) 5hm2 được đọc là năm héc-tô-mét vuông.

    17dam2 được đọc là mười bảy đề-ca-mét vuông.

b) Tám héc-ta được viết là 8ha.

    Ba mươi đề-ca-mét vuông được viết là 30dam2.

3.2. Dạng 2: Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7hm2 = …dam2

b) 1m2 = …dam2

c) 5dam2 9m2 = …m2

d) 840m2 = …dam2…m2

Cách giải:

a) 1hm2 = 100dam2 nên 7hm2 = 100dam2 x 7 = 700dam2.

    Vậy 7hm2 = 700dam2.

b) 1dam2 = 100m2 nên 1m2 =1/100dam2.

    Vậy 1m2 = 1/100dam2

c) 1dam2 = 100m2 nên 5dam2 = 500m2

    5dam2 9m2 = 500m2 + 9m2 = 509m2

    Vậy 5dam2 9m2 = 509m2

d) Ta có: 840m2 = 800m2 + 40m2 = 8dam2 + 40m2 = 8dam2 40m2

    Vậy 840m2 = 8dam2 40m2

3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo diện tích

Cách so sánh hai số đo diện tích “đề-ca-mét vuông” và “héc-tô-mét vuông” tương tự như cách so sánh các số đo diện tích đã học khác.

Lưu ý: Khi so sánh các số đo có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp ( < ; > ; = ) vào chỗ chấm:

a) 32dam2…23dam2

b) 18hm2…81hm2

c) 7hm2…308dam2

Cách giải:

a) Hai số đo 32dam2; 23dam2 có cùng đơn vị đo là dam2 .

    Mà 32 > 23 nên  32dam2 > 23dam2

b) Hai số đo 18hm2; 81hm2 có cùng đơn vị đo là hm2 .

Mà 18 < 81 nên 18hm2 <81hm2

c) Ta có 7hm2 = 700dam2.

   Mà 700dam2 > 308dam2. Vậy 7hm2 > 308dam2

3.4. Dạng 4: Các phép tính với các đơn vị đo diện tích

Các phép tính với hai số đo diện tích “đề-ca-mét vuông” và “héc-tô-mét vuông” tương tự như các phép tính với các số đo diện tích đã học khác.

Lưu ý: Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12hm2 + 6hm2 = …hm2

b) 42dam2 – 19dam2 = …dam2

c) 2dam2 – 34m2 = …m2

d) 45dam2 x 2 = …dam2

e) 135hm2 : 9 = …hm2

Cách giải:

a) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là hm2 và 12 + 6 = 18 nên 12hm2 + 6hm2 = 18hm2

b) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là dam2 và 42 – 19 = 23nên 42dam2 – 19dam2 = 23dam2

c) 2dam2 – 34m2 = 200m2 – 34m2 = 166m2. Vậy 2dam2 – 34m2 = 166m2.

d) Ta có 45 x 2 = 90 nên 45dam2 x 2 = 90dam2.

e) Ta có 135 : 9 = 15 nên 135hm2 : 9 = 15hm2.

Trên đây là nội dung tài liệu Các dạng Toán về Đề-ca-mét. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta Toán lớp 5Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Hướng dẫn giải các bài tập bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng
  • Hướng dẫn giải các bài tập bằng phương pháp rút về đơn vị cấp tiểu học

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button