Wiki

Cách đổi feet sang cm, 1 feet bằng bao nhiêu cm, m, mm

Nắm bắt được cách quy đổi feet sang centimet sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn lúc gặp đơn vị feet. Dù là đơn vị đo độ dài nhưng mà feet lại ko bình thường như centimet.

Foot hoặc Feet (số nhiều trong tiếng Anh) là đơn vị đo lường được sử dụng nhiều ở Mỹ và Anh. Feet viết tắt là ft, bằng 1/3 thước Anh, chia bé thành 12 inch. Khi sử dụng các tài liệu văn bản tiếng Anh chúng ta thường gặp các đơn vị đo lường là Feet. Thành ra để hiểu được, chúng ta phải biết rõ 1 1 feet bằng bao lăm centimet, m, milimet, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải tìm cách biến đổi từ feet sang centimet, m, milimet.


 

Quy đổi 1 FEET BẰNG BAO NHIÊU CM, M, MM?

Theo quy đổi feet sang m (mét), centimet, m, milimet, milimet thuộc hệ đo lường SI và thỏa thuận quốc tế về thước và pound giữa Mỹ và nước thuộc Khối phồn thịnh chung đã xác định xác thực 1 foot (feet) bằng bao lăm centimet, m, milimet và các đơn vị khác thì ta có:

– 1 feet (foot) = 0.3048 M

– 1 feet (foot) =30,48 Cm

– 1 feet (foot) =304,8 Mm

Nhập số Feet cần biến đổi sang mét,centimet