Pháp Luật

Cảnh sát giao thông có quyền lập chốt ở những đâu?

Cảnh sát giao thông có quyền lập chốt ở những đâu?

Cảnh sat giao thông phải tiến hành nghiêm thứ tự tuần tra kiểm soát giao thông, ko được tuỳ tiện ngừng xe hoặc lập các trạm, chốt để rà soát, kiểm soát; gây phiền toái, bị động. Việc lập các chốt rà soát cố định hoặc thường xuyên tới 1 vị trí tổ chức ngừng xe, để rà soát của Cảnh sát giao thông (CSGT) có đúng quy định ko?

Làm gì lúc bị cảnh sát giao thông ngừng xe?

Lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị “phạt nguội”?

Cảnh sát giao thông được trưng dụng của cải, đúng hay sai?

Hỏi: Tôi thấy nhiều nơi đều có chốt xử phạt xe vi phạm của cảnh sát giao thông, xin hỏi việc lập chốt cần làm theo quy định gì?

Đáp: Theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 và 11 Mục 3 Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 4/1/2016 của Bộ Công an, có 4 bề ngoài tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông gồm: Tuần tra kiểm soát công khai; Tuần tra kiểm soát công khai liên kết với hóa trang; Kiểm soát phê duyệt hệ thống giám sát; Huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp tuần tra, kiểm soát.

Điều 8 Thông tư này quy định các phương thức tuần tra, kiểm soát công khai bao gồm:

a) Tuần tra, kiểm soát cơ động;

b) Kiểm soát tại Trạm Cảnh sát giao thông;

c) Kiểm soát tại 1 điểm trên đường giao thông;

d) Tuần tra, kiểm soát cơ động liên kết kiểm soát tại 1 điểm trên đường giao thông.

Tuy nhiên, để tránh việc tùy tiện lập chốt rà soát, Điều luật quy định việc tuần tra, kiểm soát công khai phải có kế hoạch được Trưởng phòng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng công an cấp huyện trở lên coi xét. Kế hoạch tuần tra, kiểm soát phải ghi rõ thời kì, trục đường, vị trí tiến hành tuần tra, kiểm soát.

Ngoài ra, lúc tuần tra, kiểm soát công khai (trên đường giao thông khái quát) phải tiến hành các quy định sau đây:

a) Sử dụng y phục theo đúng quy định của Bộ Công an;

b) Sử dụng công cụ giao thông hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong khuôn khổ địa bàn được cắt cử;

c) Sử dụng các công cụ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, dụng cụ cung cấp theo quy định của luật pháp và Thông tư số 01 nói trên.

Xem thêm thông tin Cảnh sát giao thông có quyền lập chốt ở những đâu?

Cảnh sát giao thông có quyền lập chốt ở những đâu?

Cảnh sát giao thông có quyền lập chốt ở những đâu?
Cảnh sat giao thông phải tiến hành nghiêm thứ tự tuần tra kiểm soát giao thông, ko được tuỳ tiện ngừng xe hoặc lập các trạm, chốt để rà soát, kiểm soát; gây phiền toái, bị động. Việc lập các chốt rà soát cố định hoặc thường xuyên tới 1 vị trí tổ chức ngừng xe, để rà soát của Cảnh sát giao thông (CSGT) có đúng quy định ko?

Làm gì lúc bị cảnh sát giao thông ngừng xe?
Lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị “phạt nguội”?
Cảnh sát giao thông được trưng dụng của cải, đúng hay sai?

Hỏi: Tôi thấy nhiều nơi đều có chốt xử phạt xe vi phạm của cảnh sát giao thông, xin hỏi việc lập chốt cần làm theo quy định gì?

Đáp: Theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 và 11 Mục 3 Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 4/1/2016 của Bộ Công an, có 4 bề ngoài tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông gồm: Tuần tra kiểm soát công khai; Tuần tra kiểm soát công khai liên kết với hóa trang; Kiểm soát phê duyệt hệ thống giám sát; Huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp tuần tra, kiểm soát.
Điều 8 Thông tư này quy định các phương thức tuần tra, kiểm soát công khai bao gồm:
a) Tuần tra, kiểm soát cơ động;
b) Kiểm soát tại Trạm Cảnh sát giao thông;
c) Kiểm soát tại 1 điểm trên đường giao thông;
d) Tuần tra, kiểm soát cơ động liên kết kiểm soát tại 1 điểm trên đường giao thông.
Tuy nhiên, để tránh việc tùy tiện lập chốt rà soát, Điều luật quy định việc tuần tra, kiểm soát công khai phải có kế hoạch được Trưởng phòng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng công an cấp huyện trở lên coi xét. Kế hoạch tuần tra, kiểm soát phải ghi rõ thời kì, trục đường, vị trí tiến hành tuần tra, kiểm soát.
Ngoài ra, lúc tuần tra, kiểm soát công khai (trên đường giao thông khái quát) phải tiến hành các quy định sau đây:
a) Sử dụng y phục theo đúng quy định của Bộ Công an;
b) Sử dụng công cụ giao thông hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong khuôn khổ địa bàn được cắt cử;
c) Sử dụng các công cụ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, dụng cụ cung cấp theo quy định của luật pháp và Thông tư số 01 nói trên.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cảnh #sát #giao #thông #có #quyền #lập #chốt #ở #những #đâu

Cảnh sát giao thông có quyền lập chốt ở những đâu?

Cảnh sát giao thông có quyền lập chốt ở những đâu?
Cảnh sat giao thông phải tiến hành nghiêm thứ tự tuần tra kiểm soát giao thông, ko được tuỳ tiện ngừng xe hoặc lập các trạm, chốt để rà soát, kiểm soát; gây phiền toái, bị động. Việc lập các chốt rà soát cố định hoặc thường xuyên tới 1 vị trí tổ chức ngừng xe, để rà soát của Cảnh sát giao thông (CSGT) có đúng quy định ko?

Làm gì lúc bị cảnh sát giao thông ngừng xe?
Lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị “phạt nguội”?
Cảnh sát giao thông được trưng dụng của cải, đúng hay sai?

Hỏi: Tôi thấy nhiều nơi đều có chốt xử phạt xe vi phạm của cảnh sát giao thông, xin hỏi việc lập chốt cần làm theo quy định gì?

Đáp: Theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 và 11 Mục 3 Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 4/1/2016 của Bộ Công an, có 4 bề ngoài tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông gồm: Tuần tra kiểm soát công khai; Tuần tra kiểm soát công khai liên kết với hóa trang; Kiểm soát phê duyệt hệ thống giám sát; Huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp tuần tra, kiểm soát.
Điều 8 Thông tư này quy định các phương thức tuần tra, kiểm soát công khai bao gồm:
a) Tuần tra, kiểm soát cơ động;
b) Kiểm soát tại Trạm Cảnh sát giao thông;
c) Kiểm soát tại 1 điểm trên đường giao thông;
d) Tuần tra, kiểm soát cơ động liên kết kiểm soát tại 1 điểm trên đường giao thông.
Tuy nhiên, để tránh việc tùy tiện lập chốt rà soát, Điều luật quy định việc tuần tra, kiểm soát công khai phải có kế hoạch được Trưởng phòng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng công an cấp huyện trở lên coi xét. Kế hoạch tuần tra, kiểm soát phải ghi rõ thời kì, trục đường, vị trí tiến hành tuần tra, kiểm soát.
Ngoài ra, lúc tuần tra, kiểm soát công khai (trên đường giao thông khái quát) phải tiến hành các quy định sau đây:
a) Sử dụng y phục theo đúng quy định của Bộ Công an;
b) Sử dụng công cụ giao thông hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong khuôn khổ địa bàn được cắt cử;
c) Sử dụng các công cụ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, dụng cụ cung cấp theo quy định của luật pháp và Thông tư số 01 nói trên.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cảnh #sát #giao #thông #có #quyền #lập #chốt #ở #những #đâu


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/canh-sat-giao-thong-co-quyen-lap-chot-o-nhung-dau-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button