Bồi dưỡng Ngữ Văn 10

Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Văn bản văn học

Các bạn đang xem Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Văn bản văn học của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. VĂN BẢN VĂN HỌC I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 1. Nắm được tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học; cấu trúc của văn …

Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Văn bản văn học Read More »

Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Viết quảng cáo

Các bạn đang xem Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Viết quảng cáo của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. VIẾT QUẢNG CÁO I. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ VĂN BẢN QUẢNG CÁO   1. Văn bản quảng cáo là loại văn bản thông tin, thuyết phục …

Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Viết quảng cáo Read More »