Viết về lớp học của em bằng tiếng anh – write about your classroom   Hôm nay hướng dẫn con học tiếng anh với chủ đề viết về lớp học của em bằng tiếng anh (write about your classroom). Con bé đang học lớp 4, mình thì lại chẳng biết tiếng anh nên đành hướng… (0 comment)

Chuyên đề học toán với Scratch, lập trình kéo thả để củng cố kiến thức toán Mình là một giáo viên toán tin, trong quá trình viết bài về lập trình Scratch mình chợt nảy ra ý tại sao ta lại không dạy một lúc cả hai môn toán tin kết hợp nhỉ như vậy… (0 comment)