Đề thi chuyên toán

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019 Hướng dẫn giải Đề thi vào lớp 10 chuyên toán Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019 Câu 1: Kết quả 2 Câu 2: phương trình đường thẳng (d) là : [latex]y = – \frac{4}{3}x + 8[/latex] (d) cắt trục tung …

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019 Read More »