Đề thi HSG Toán

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán cấp tỉnh Đồng Tháp 2019

Trong bài viết này xin giới thiệu bộ đề thi HSG 9 môn toán tỉnh Đồng Tháp năm học 2019. Bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán cấp tỉnh Đồng Tháp 2019 file word miễn phí, bộ đề thi với 5 câu hỏi, Bộ đề thi HSG 9 môn toán nhằm giúp …

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán cấp tỉnh Đồng Tháp 2019 Read More »

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018 – 2019

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018 – 2019 Câu 1: Tính giá trị của biểu thức Câu 2: a) Giải phương trình b) Giải hệ phương trình Câu 3: a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng  ( m là tham số) và đường thẳng . Tìm m …

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018 – 2019 Read More »

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019 Bài 1. (2,0 điểm) a) Cho biểu thức với x, y >= 0 và x khác y. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức A không phụ thuộc giá trị của biến. b) Chứng minh rằng là một nghiệm của phương …

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019 Read More »

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN 9 TỈNH ĐỒNG NAI NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN 9 TỈNH ĐỒNG NAI NĂM HỌC 2018 – 2019 Câu 1 (4,5 điểm) a) Cho (x, y) là nghiệm của hệ phương trình (với m là tham số thực). b) Tìm m để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. 2) Giải hệ phương trình (với x thuộc R). …

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN 9 TỈNH ĐỒNG NAI NĂM HỌC 2018 – 2019 Read More »