CHƯƠNG VII : CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ. LÝ THUYẾT: – : – : . – : BÀI TOÁN: Bài tập 7.1 : Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy in ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n. VD: Nhập n = 10. Kết quả in ra số 11. Giải… (0 comment)

Đề thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV – Năm 2019 – Bảng A1 Hãy cùng xem đề thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV – Năm nay có gì hay không nào. Đề thi gồm có 3 bài mình đã word lại để cho các bạn tiện theo dõi Bài… (0 comment)