Môn toán

Đáp án 24 mã đề các môn trắc nghiệm tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021

Các bạn đang xem Đáp án 24 mã đề các môn trắc nghiệm tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Bài Học Hay 2021-07-16T20:36:45+07:00 2021-07-16T20:36:45+07:00 Đáp án 24 mã đề các môn trắc nghiệm tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, …

Đáp án 24 mã đề các môn trắc nghiệm tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 Read More »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề Số 4

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 4 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức T=√16+5T=16+5 Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình 2x−3=12x−3=1 Câu 3. (1,0 điểm) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d):y=3x+m−2(d):y=3x+m−2 đi qua điểm A(0;1)A(0;1). Câu 4. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm …

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề Số 4 Read More »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Câu 1. (2,0 điểm) 1. Tính giá trị của các biểu thức M=√36+√25M=36+25                               N=√(√5−1)2−√5N=(5−1)2−5 2. Cho biểu thức P=1+x−√x√x−1,P=1+x−xx−1, với x≥0x≥0 và x≠1x≠1 a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm giá trị của x, biết P > 3 …

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 3 Read More »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2 có đáp án và lời giải chi tiết Đề bài Bài 1. (3,0 điểm) 1. Rút gọn biểu thức 2√75+3√48−4√27275+348−427 2. Giải hệ phương trình {2x−y=83x+2y=5{2x−y=83x+2y=5 3. Giải phương trình 3×2−7x+2=03×2−7x+2=0 Bài 2. (2 điểm) Cho hai hàm số: y=−x+2y=−x+2 và y=x2y=x2 có đồ thị lần lượt là (d)(d)  và (P).(P). 1) Vẽ  (d)(d)  …

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Đề số 2 Read More »