Tìm hiểu về lập trình kéo thả mBlock, so sánh mBlock với Scratch
 mBlock  là một phần mềm lập trình dạng kéo thả xây dựng trên mã nguồn mở Scracth vì vậy nó cũng tương tự như Scratch, nhưng đặc biệt hơn nữa là mBlock có thể giúp các bạn lập trình với các vi mạch Arduino, quả thật là quá tuyệt phải không các bạn, bởi bây giờ bạn… (0 comment)