Giải bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó: a) Chia hết cho 3 b) Chia hết cho 9 Phương pháp giải – Dấu hiệu chia hết cho 3 là: các số có tổng chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những… (0 comment)

– Kiến thức: + HS biết tìm số phần tử của một tập hợp (Lưu ý các trường hợp phầntử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số có quy luật).                     + Vận dung kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế. – Kĩ năng:  Rèn kĩ năng viết… (0 comment)