– Kiến thức: + HS biết tìm số phần tử của một tập hợp (Lưu ý các trường hợp phầntử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số có quy luật).                     + Vận dung kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế. – Kĩ năng:  Rèn kĩ năng viết… (0 comment)