Đề thi HSG tin học lớp 4 – Thành Phố Huế – Năm học 2013 và 2014

Quả thật hôm nay mình thấy bất ngờ thật vì ở một số nơi tổ chức thi HSG tin học văn phòng cho học sinh ngay từ lớp 4. sau đây là Đề thi HSG tin học lớp 4 – Thành Phố Huế – Năm học 2013 – 2014 KÌ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIN …

Đề thi HSG tin học lớp 4 – Thành Phố Huế – Năm học 2013 và 2014 Read More »