Đề thi HSG tin học văn phòng lớp 5 – Thành Phố Huế – Năm học 2013 – 2014

Đề thi HSG tin học văn phòng lớp 5 – Thành Phố Huế – Năm học 2013 – 2014  KÌ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC LỚP 5 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013-2014 Thời gian làm bài: 120 phút Hãy tạo Folder D:\K5_số báo danh, ví dụ: em mang số báo danh 32 …

Đề thi HSG tin học văn phòng lớp 5 – Thành Phố Huế – Năm học 2013 – 2014 Read More »