Xin giới thiệu với các bạn hệ thống Bài tập luyện thi violympic toán 8 vòng 1 phân theo chủ đề. bao gồm 7 chủ đề mỗi chủ đề có nhiều bài để các bạn luyện tập. Chủ đề 1: Đơn, đa thức – Nhân đơn , đa thức  Bài 1.1. Bậc của đơn thức [latex size=2]{x^2}{\left(… (0 comment)