Bài toán con mèo, con rùa và chiếc bàn hack não học sinh tiểu học
Trên facebook đang lan truyền bài toán được coi là hack não học sinh tiểu học, bài toán yêu cầu tính chiều cao của cái bàn trong hình sau Đã có rất nhiều bạn đưa ra lời giải, còn bạn thì sao hãy cùng comment để giải thử nào, nhớ dùng kiến thức tiểu học… (3 comments)