văn bản văn học

Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Văn bản văn học

Các bạn đang xem Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Văn bản văn học của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. VĂN BẢN VĂN HỌC I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 1. Nắm được tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học; cấu trúc của văn …

Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Văn bản văn học Read More »

Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Các bạn đang xem Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Nội dung và hình thức của văn bản văn học của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý   1. Các khái niệm của nội dung trong văn bản văn học bao gồm: đề …

Bồi dưỡng Ngữ Văn 10, Nội dung và hình thức của văn bản văn học Read More »