Kiến thức: Giúp các em học sinh biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước từ đó áp dụng vào thực tế Lý Thuyết: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước, có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 1. Dùng bình chia độ Khi dùng bình… (0 comment)