Lý thuyết cần nắm 1. Trọng lực là gì? – Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. – Cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên một vật là trọng lượng của vật đó. 2. Những đặc điểm của trọng lực Trọng lực có: – Phương: thẳng đứng… (0 comment)

Kiến thức: Giúp các em học sinh biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước từ đó áp dụng vào thực tế Lý Thuyết: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước, có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 1. Dùng bình chia độ Khi dùng bình… (0 comment)