Bạn em say mê toán học, nhưng lại chưa thích văn học. Em hãy viết thư cho bạn nói rõ cái hay, cái đẹp của văn học để giúp bạn yêu thích văn học hơn.

Các bạn đang xem Bạn em say mê toán học, nhưng lại chưa thích văn học. Em hãy viết thư cho bạn nói rõ cái hay, cái đẹp của văn học để giúp bạn yêu thích văn học hơn. của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Bạn thân …

Bạn em say mê toán học, nhưng lại chưa thích văn học. Em hãy viết thư cho bạn nói rõ cái hay, cái đẹp của văn học để giúp bạn yêu thích văn học hơn. Read More »