Đại Học

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đại số tuyến tính

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi hết học phần, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm môn Đại số tuyến tính. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

 

Câu 1: Cho (f(x,y)=ln(x^2+y^2).) Gọi Df là miền xác định của (f(x,y); E_f) là miền giá trị của (f(x,y).) Khẳng định nào sau đây đúng?

A. ({D_f} = R – left{ 0 right};,,{E_f} = R)

B. ({D_f} = {R^2} – left{ {(0;0)} right};,,{E_f} = R)

C. ({D_f} = {R^2} – left{ {(0;0)} right};,,{E_f} = R{}^2)

D. ({D_f} = {R^2} – left{ {(0;0)} right};,,{E_f} = (0, + infty ))

Câu 2: Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi ({x^2} + {y^2} le 9) và ({x^2} + {y^2} le 2y)

A. (8 pi)

B. (4 pi)

C. (10 pi)

D. Các câu kia sai

Câu 3: Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi (frac{{{x^2}}}{9} + frac{{{y^2}}}{4} le 1) và (y ge 0,x le 0)

A. (frac{{3pi }}{2})

B. (frac{{3pi }}{4})

C. (3 pi)

D. Các câu kia sai

Câu 4: Tìm (f{‘_x}(0,0);f{‘_y}(0,0)) với (f(x,y) = left{ begin{array}{l}
(x + y)arctg{left( {frac{x}{y}} right)^2},,,,y ne 0\
frac{pi }{2}x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,y = 0
end{array} right.
)

A. (f{‘_x} = frac{pi }{2};exists f{‘_y})

B. (f{‘_x} = 0;f{‘_y} = 0)

C. (f{‘_x} = frac{pi }{2};f{‘_y} = 0)

D. (f{‘_x} = frac{pi }{2};f{‘_y} = 1)

Câu 5: Đổi thứ tự lấy tích phân (I = intlimits_0^2 {dx} intlimits_0^{sqrt x } {f(x,y)dy + intlimits_2^4 {dx} } intlimits_{x – 2}^{sqrt x } {f(x,y)dy})

A. (I = intlimits_0^2 {dy} intlimits_{y + 2}^{{y^2}} {f(x,y)dx})

B. Ba câu kia sai

C. (I = intlimits_0^2 {dy} intlimits_{{y^2}}^{y + 2} {f(x,y)dx})

D. (I = intlimits_0^2 {dy} intlimits_{y + 2}^4 {f(x,y)dx})

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi trắc nghiệm môn Đại số tuyến tính, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button