Đại Học

Câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học đại cương có đáp án – ĐH Nông Lâm TP.HCM

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học đại cương của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

 

 1. Các nhà xã hội học hầu như sẽ quan tâm đến
  1. Một học sinh đang tham dự lớp học
  2. Một bác sĩ đang đi tới lui trong bệnh viện
  3. Một công nhân xây dựng đang thực hiện công việc được giao
  4. Các giáo sư và sinh viên đang trao đổi với nhau trên cơ sở mối quan hệ thầy trò (X)
 2. Sự tuân theo xảy ra trong một nhóm bỡi vì các thành viên
  1. Tin rằng hướng đi của nhóm là tốt nhất (X)
  2. Không bao giờ sợ trả thù
  3. Luôn tìm kiếm chỗ đứng của họ trong nhóm
  4. Nhận thấy hành đồng của nhóm luôn phù hợp với quan điểm cho họ
 3. Môn khoa học xã hội gần gũi với xã hội học nhất là
  1. Tâm lý học
  2. Khoa học chính trị
  3. Công tác xã hội
  4. Nhân chủng học (X)
 4. Môn khoa học xã hội nào quan tâm đến các vấn đề cá nhân
  1. Tâm lý học (X)
  2. Chính trị học
  3. Kinh tế học
  4. Công tác xã hội
 5. Nhà xã hội học đầu tiên đề ra chủ nghĩa thực chứng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào các vấn đề xã hội là
  1. Emile Durkheim
  2. Herbert Spencer
  3. Auguste Comte (X)
  4. Karl Marx
 6. Herbert Spencer quan tâm lĩnh vực nào sau đây?
  1. Giải thích xã hội thông qua mâu thuẫn giai cấp
  2. Sử dụng một thực thể hữu cơ để giải thích sự ổn định xã hội (X)
  3. Áp dụng phương pháp khoa học vào nghiên cứu các hiện tượng xã hội
  4. Nhấn mạnh vai trò của các giá trị xã hội
 7. Ai là người mô tả xã hội dưới góc độ xung đột giai cấp và sự phân bố của cải?
  1. Emile Durkheim
  2. Hebert Spence
  3. Auguste Comte
  4. Karl Marx (X)
 8. Sự thống nhất xã hội bắt nguồn từ sự nhất trí các giá trị, quy tắc, và áp lực phải tuân theo được gọi là
  1. Học thuyết định mệnh về kinh tế
  2. Sự tĩnh tại xã hội
  3. Sự thống nhất hữu cơ
  4. Sự thống nhất mang tính máy móc (X)
 9. Hiểu hành vi của người khác bằng việc đặt mình vào vị trí của họ được gọi là
  1. Chủ nghĩa thực chứng
  2. Tâm lý học
  3. Verstehen (X)
  4. Thực thể hữu cơ
 10. Lý thuyết nào nhấn mạnh sự  đóng góp của mỗi phần trong xã hội góp phần hình thành một xã hội lớn hơn?
  1. Lý thuyết xung đột
  2. Xã hội học phê phán
  3. Lý thuyết tương tác biểu tượng
  4. Lý thuyết chức năng (X)
 11. Khái niệm về trạng thái cân bằng động được xem là  một quan điểm thuộc lý thuyết
  1. Tương tác biểu tượng
  2. Xung đột
  3. Chức năng (X)
  4. Thực chứng
 12. Kết quả không định trước và không được nhận thức rõ thuộc
  1. Chức năng hiển nhiên
  2. Phản chức ẩn (X)
  3. Phản chức năng
  4. Chức năng ngoại vi
 13. Lý thuyết gì tập trung vào sự bất bình đẳng của mọi người trong xã hội
  1. Tương tác biểu tượng
  2. Xung đột (X)
  3. Chức năng
  4. Thực chứng
 14. Nhà lý thuyết nào có cống hiến cho sự khởi đầu của lý thuyết tương tác?
  1. Karl Marx
  2. Talcott Parsons
  3. Robet Merton
  4. Georg Simel (X)
 15. Ý nghĩa của biểu tượng
  1. Được xác định bỡi những người tạo ra và sử dụng chúng (X)
  2. Xác định bỡi những vật mà chúng thể hiện
  3. Có một lượng hạn chế các hình thái
  4. Không quan trọng trong mối liên hệ tương tác xã hội của con người
 16. Câu nào sau đây không đúng theo lý thuyết tương tác biểu tượng
  1. Chúng ta thực hiện hành vi theo những mối liên hệ thực tế trong xã hội của chúng ta
  2. Những hành vi giao tiếp có chủ ý đều dựa trên những ý nghĩa mà chúng ta học từ những người khác
  3. Những ý nghĩa tồn tại trong một thế giới khách quan và chúng ta phải thích nghi với chúng (X)
  4. Hành vi của chúng ta thường xuyên được tạo ra trong thời điểm chúng ta giao tiếp với kẻ khác
 17. Mô tả sự bất bình đẳng về thu nhập giữa nam và nữ về phương diện quyền lực hầu như là lĩnh vực của lý thuyết
  1. Chức năng
  2. Tương tác biểu tượng
  3. Xung đột (X)
  4. Thực chứng
 18. Sự ra đời của xã hội học là do
  1. Nhu cầu của nhận thức xã hội
  2. Nhu cầu của hoạt động thực tiễn
  3. Nhu cầu sủa sự phát triển xã hội
  4. Cả ba ý trên đều đúng (X)
 19. Ai là người quan niệm xã hội gồm có hai thành phần: tĩnh học xã hội (statical society) nghiên cứu cơ chế xã hội trong trạng thái tĩnh và động học xã hội (dynamic society) nghiên cứu xã hội trong trạng thái vận động liên tục
  1. Emile Durkheim
  2. August Comte (X)
  3. Karl Marx
  4. Herbert Spencer
 20. Môn học chuyên quan sát sự thật xã hội, mô tả, ghi nhận và tiến hành thực nhằm tìm hiểu các hiện tuợng xã hội bằng kinh nghiệm và nhận thức thực chứng được gọi là
  1. Xã hội học thực chứng (X)
  2. Lý thuyết tiến bộ
  3. Xã hội học đô thị
  4. Xã hội học nông thôn

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học đại cương có đáp án – ĐH Nông Lâm TP.HCM, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button