Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question)

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Wh-question

Câu hỏi bắt đầu bằng Wh- dùng để hỏi thông tin về người, sự vật, sự việc. Cách thành lập câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi Wh- như sau:

Từ hỏiTrợ động từChủ từĐộng từTân ngữ
Wh-What/When/Why
/How/Whom/Where/…
doeshe/she/it+ V-inf + O
doI/we/they/you+ V-inf + O

Câu hỏi bắt đầu bằng các từ nghi vấn được liệt kê trong bảng sau:

Từ để hỏiÝ nghĩaChức năngVí dụ
Whoaihỏi ngườiWho closed the window?
Whatgì/cái gìhỏi sự vật/sự việcWhat is your name?
Whereở đâuhỏi địa điểm/nơi chốnWhere do you come from?
Whenkhi nàohỏi thời điểm/thời gianWhen were you born?
Whosecủa aihỏi về chủ sở hữuWhose is this watch?
Whytại saohỏi lý doWhy did you do that?
What timemấy giờhỏi giờ/thời gian làm việc gì đóWhat time is it?
Whichcái nào/người nàohỏi lựa chọnWhich color do you like?
Hownhư thế nào/bằng cách nàohỏi về cách thức/trạng thái/hoàn cảnhHow does this work?
How manysố lượng bao nhiêusố lượng bao nhiêuHow many books are there?
Whomhỏi ngườilàm tân ngữWhom did you meet yesterday?
Why don’ttại sao khônggợi ýWhy don’t we go out tonight?
How farbao xahỏi khoảng cáchHow far is it?
How longbao lâuhỏi độ dài về thời gianHow long it will take to repair my bike?
How muchbao nhiêuhỏi số lượngHow much money do you have?
How oldbao nhiêu tuổihỏi tuổiHow old are you?

Yes/No question

Câu hỏi dạng đảo tiếp tục được chia làm 2 dạng: câu hỏi xác định và câu hỏi phủ định. Cách thành lập câu hỏi này như sau:

Công thứcChức năngVí dụ
Câu hỏi xác địnhTo be/Do/Does/Has/Have/Did/Modal verbs + S + V-inf + O?Do you have a boyfriend? Yes, I do
Câu hỏi phủ địnhTo be/Do/Does/Has/Have/Did/Modal verbs + NOT + S + V-inf + O?Để diễn tả sự ngạc nhiênIsn’t she a teacher?
Khi người nói mong đợi người nghe đồng ý với mìnhIsn’t it a lovely day?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *