Lớp 11

Cấu trúc As if và As though

Với mục đích có thêm tài liệu giúp các em học sinh lớp 11 củng cố kiến thức ngữ pháp về cấu trúc câu, HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Cấu trúc As if và As though được biên tập và tổng hợp với lý thuyết và bài tập thực hành có đáp án, lời giải chi tiết giúp các em tự luyện tập làm đề.

Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

CẤU TRÚC AS IF VÀ AS THOUGH

Cấu trúc As if/As though mang ý nghĩa là: cứ như là…, như thể là…thường dùng để mô tả tình trạng của một sự vật, sự việc như thế nào đó, hoặc mang ý nghĩa mỉa mai hành động, sự vật, sự việc nào đó.

Cấu trúc này vừa có thể diễn tả tình huống có thật, lại vừa có thể diễn tả tình huống không có thật.

Ý nghĩa: Như thể, cứ như là…

Ví dụ:

  • Hoa sounds as if he is happy. –  Nghĩa mô tả 1 sự vật, sự việc

(Hoa nghe như thể cô ấy đang hạnh phúc)

  • John acts as though he is the best here – Nghĩa mỉa mai 1 sự vật, sự việc

(John cư xử như thể anh ấy là giỏi nhất ở đây)

Cấu trúc as if/ as though trong tiếng Anh mang nghĩa như thể…. Bài viết dưới đây mô tả 3 cấu trúc as if thường gặp trong ngữ pháp cũng như các đoạn hội thoại giao tiếp tiếng Anh gồm:

– Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống có thật

– Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống không có thật thời hiện tại

– Cấu trúc As if/ as though diễn tả tình huống không có thật thì quá khứ hoàn thành.

Cách dùng: Cấu trúc As if/ as though + real tenses dùng với các tình huống đúng, có thật ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

1. Cấu trúc và cách dùng

Cấu trúc:  S + V-s/-es + as if/ as though + S +V-s/-es

► Lưu ý:

– Nếu chủ ngữ là They/ you/ we/ I thì động từ giữ nguyên

– Nếu chủ ngữ là He/ she/ it thì động từ phải thêm -s/ -es.

Ví dụ:

He acts as if/ as though he knows the answers. (He really knows the answers)

(Anh ta thể hiện cứ như anh ta đã biết đáp án rồi vậy – Sự thực là anh ta có biết đáp án).

CẤU TRÚC AS IF/AS THOUGH (Không có thật)

(AS IF/ AS THOUGH + unreal tenses)

Cách dùng: Cấu trúc As if/ as though dùng với các tình huống giả định (không đúng, không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc quá khứ.), cho dù thì của câu là gì đi nữa -> Không dùng với “the present subjunctive”.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh: S + V-s/-es + as if/ as though + S +V2/-ed

Lưu ý:

Động từ chính “TO BE” sau “AS IF/ AS THOUGH” sẽ thành “WERE” đối với tất cả các ngôi.

1. Cấu trúc as if/ as though + past subjunctive (giả định quá khứ đơn) => tình huống giả định ở hiện tại.

Ví dụ:

He acts as though/ as if he knew the answers.

(He doesn’t know the answers, he just pretend that he knows)

(Anh ta thể hiện cứ như thể anh ta biết đáp án rồi vậy – Thực tế là anh ta chả biết gì sất)

2. Cấu trúc as if/ as though + past perfect subjunctive (giả định quá khứ hoàn thành) => tình huống giả định ở quá khứ:

VD1: He seemed as if he hadn’t slept for days.

        Anh ấy cứ như là đã không ngủ mấy ngày rồi.

        => It seemed that he hadn’t slept for days, but he (probably) had or we don’t know whether he had or not

        => Anh ấy như thể đã không ngủ mấy ngày rồi, nhưng anh ấy có thể có ngủ, hoặc chúng ta không biết là anh ấy (đã) có ngủ mấy ngày hay là không.

        => unreal tense: past perfect subjunctive => unreal past situation

Lưu ý: Ngoài ra cấu trúc “AS IF/AS THOUGH” còn được một động từ nguyên mẫu có “to” hoặc một cụm giới từ theo sau.

VD:  She moved her lips as if to smile.

       They were shouting as though in panic.

2. Bài tập

2.1. Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau sử dụng từ gợi ý:

1. Though/practice/listen/English/so much/she/not improve/skill.

2. If/I/you/appointment/doctor/possible.

3. He/me/if/want/study/Canada.

4. She/look after/him/thoughtfully/his mother.

5. He/act/as if/write/this novel.

2.2. Bài tập 2: Sử dụng As if/ As though viết lại các câu sao cho nghĩa không đổi:

1. My head seems to be on fire right now.

=>I feel…………………………………………

2. Kanata pretended not to know the news.

=>Kanata looked…………………………………………

3. Lana speaks like a boss/

=>Lana speaks…………………………………………

4. Jennifer looks like a queen in her wedding.

=> Jennifer looks…………………………………………

5. Zoe dresses up like a princess.

=> Zoe dresses up …………………………………………

2.3. Bài tập 3: Dịch nghĩa các câu sau:

CẤU TRÚC AS IF/ AS THOUGH (Có thật)

It doesn’t look as if the economy will improve anytime soon.

I’ve got so much work it looks as those I’ll have to stay at home this evening.

It doesn’t look as if the economy will improve anytime soon.

My sister is acting so strange. When I talk to her, it’s as if she’s not even listening to me.

My goodness those children are loud! It’s sounds as those there’s a herd of animals running around upstairs.

Wow! Look at those dark clouds. It looks as if it’s going to rain.

You look as if you’ve seen a ghost!

It looks as though you’ve not met before.

It’s getting colder outside. It feels as if fall has arrived.

CẤU TRÚC AS IF/AS THOUGH – Giả định thì hiện tại

She walks as if she were a supermodel.

He spends money as if he owned a bank.

He boarded the airplane as those he were a seasoned traveller.

The floods were rising and it was as if it were the end of the world.

I spoke to her today and it sounded as though she was getting a cold.

The airplanes were so close together it looked as if they were going to crash!

Cấu trúc AS IF/ AS THOUGH – Giả định quá khứ hoàn thành

It looked as if they had had a shock.

He seemed as if he hadn’t slept for days.

She felt as if all her worries had gone.

They felt as though they had been given the wrong information.

3. Đáp án

2.1. Bài tập 1

1. Though she has practiced listening English so much, she hasn’t improved her skill.

2. If I were you, I would make an appointment with a doctor as soon as possible.

3. He asked me if I wanted to study in Canada.

4. She looks after him as thoughtfully as his mother.

5. He acts as if he wrote this novel.

2.2. Bài tập 2

1. I feel as if/as though I were on fire right now

2. Kanata looked as if/as though he didn’t know the news

3. Lana speaks as if/as though she were a boss

4. Jennifer looks as if/as though she were a queen in her wedding 

5. Zoe dresses up as if/as though she were a princess.

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Cấu trúc As if và As though. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

  • Tổng hợp lý thuyết và bài tập nâng cao Câu điều kiện loại 0
  • Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11
  • Tổng hợp bài tập vận dụng Unless Tiếng Anh 11

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button