Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Cấu trúc và cách dùng Due to

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Cấu trúc và cách dùng Due to do Ôn Thi HSG tổng hợp và biên soạn. Tài liệu bao gồm các dạng bài tập khác nhau, tổng hợp các kiến thức đã học. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các em học tập tốt!

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG “DUE TO”

1. Lý thuyết

1.1. Cách dùng “Due to”

Trong Tiếng Anh, cấu trúc Due to dùng để chỉ lý do, nguyên nhân của hành động, sự việc nhất định nào đó.

1.2. Cấu trúc “Due to”

Cấu trúc 1:

S + V + Due to + Noun Phrase

Ex:

– The team’s success was largely due to his efforts.

(Sự thành công của đội phần lớn là do sự nỗ lực của anh ấy).

– Nam failed the exam due to his negligence.

(Nam đã trượt bài kiểm tra bởi vì sự cẩu thả của anh ấy).

Cấu trúc 2:

S + V + Due to + the fact that S + V

Ex: They spent all time last Christmas at home due to the fact that the weather was so cold.

(Họ đã dành cả thời gian mùa giáng sinh trước ở nhà bởi vì sự thật rằng thời tiết quá lạnh).

Notes:

– Khi sử dụng Due to ở đầu câu cần ngăn cách các mệnh đề bằng dấu “,”.

– Một số cụm từ đồng nghĩa với Due to:

Due to = Because of = Owing to = On account of = In view of

(Bởi vì, do vì)

Cấu trúc 3:

Due to được dùng như một tính từ trong câu.

Ex: The car is due to leave soon.

(Chiếc xe rời đi sớm).

Ex: Due to the bad weather, we can’t go for a picnic.

(Bởi vì thời tiết xấu, chúng tôi không thể đi dã ngoại).

= Because of the bad weather, we can’t go for a picnic.

(Bởi vì thời tiết xấu, chúng tôi không thể đi dã ngoại).

Có thể thay thế Due to bằng Because of hoặc Owing to hoặc On account of hoặc In view of.

1.3. Viết lại câu với “Due to”

Due to là từ đồng nghĩa với Because of nên cách viết lại cũng giống với cách viết lại câu từ Because of sang Because.

S + V + Due to + Noun Phrase

S + V + Because + S + V…

Ex: I went to school late due to my broken bike.

(Tôi đã đến trường muộn bởi vì chiếc xe của tôi bị hỏng).

➔ I went to school late because my bike was broken.

(Tôi đã đến trường muộn bởi vì chiếc xe đạp của tôi đã bị hỏng).

2. Bài tập

Exercise 1: Choose the correct answer

1. _____ to fog, the boat arrived late. (Due / Because of / Because)

2. The improvement was _____ a higher level of gold are treated during the period. (Due to/ Because of/ In view of)

3. His car troubles are ______ a problem with alternator. (Due to/ Owing to/ In account of)

4. _____to the law in Ireland, they had to work out a way of getting her over to Britain. (Due/ Because)

5. Minh missed her light _____ to a traffic hold – up. (Due/ Because/ Owing to)

ĐÁP ÁN

1. ___Due__ to fog, the boat arrived late. (Due / Because of / Because)

2. The improvement was __due to___ a higher level of gold are treated during the period. (Due to/ Because of/ In view of)

3. His car troubles are __due to____ a problem with alternator. (Due to/ Owing to/ In account of)

4. __Due___to the law in Ireland, they had to work out a way of getting her over to Britain. (Due/ Because)

5. Minh missed her light __due___ to a traffic hold – up. (Due/ Because/ Owing to)

Exercise 2: Rewrite these following sentences without changing its meaning, using “due to”

1. I can’t hear you. The speakers are too loud.

2. Participation in this school event will not be compulsory. You have an exam next week.

3. Susie didn’t come home last night. She must have stayed over at her friend’s house.

4. My sister Annie hasn’t picked me up from work. She said her car wasn’t working properly.

5. I heard Marshall passed out during his PE class. He’s exhausted, they said.

ĐÁP ÁN

1. I can’t hear you due to the loud speakers.

2. Participation in this school event will not be compulsory due to your (upcoming) exam next week.

3. Susie didn’t come home last night, probably due to the fact that she stayed over at her friend’s house.

4. My sister Annie hasn’t picked me up from work due to the fact that her car wasn’t working properly.

5. I heard Marshall passed out during his PE class due to exhaustion.

Exercise 3: Write “due to” or ” because of” to complete these sentences

1. ___________ the effects of El Nino, the snowfall was heavy.

2. The crash occurred ___________ the erratic nature of the other driver.

3. The crash was ___________ the erratic nature of the other driver.

4. The heavy snowfall was ___________ El Nino.

5. The snowfall came ___________ the effects of El Nino.

ĐÁP ÁN

1. because of

2. because of

3. due to

4. due to

5. because of

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Cấu trúc và cách dùng Due to, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập tổng hợp các thì trong Tiếng Anh có đáp án
  • Bài tập viết lại câu Tiếng Anh 9 có đáp án

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button