Pháp Luật

Chính sách mới về bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2 – 2022

Trong tháng 2 đến đây sẽ có nhiều chế độ mới về bảo hiểm, lao động mở màn có hiệu lực như: điều chỉnh tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, tăng thời kì làm thêm tối đa với lao động thời vụ, tăng mức cung cấp cho công nhân từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước… Người lao động cần nắm rõ các chế độ này để bảo đảm lợi quyền chính đáng của mình.

Điều chỉnh tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Đây là nội dung tại Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31-12-2021 quy định mức điều chỉnh tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đấy, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với công nhân đóng bảo hiểm xã hội buộc phải được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng 5 = Tổng tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng 5 x Mức điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của 5 tương ứng.

Trong đấy, mức điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của 5 tương ứng như sau:

5

Trước

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,10

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

Đối với công nhân vừa có thời kì đóng bảo hiểm xã hội thuộc nhân vật tiến hành tiền công do Nhà nước quy định vừa có thời kì đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định thì:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với công nhân mở màn tham dự bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do Nhà nước quy định từ ngày 1-1-2016 trở đi và tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20-2-2022; vận dụng từ ngày 1-1-2022 và thay thế Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH .

Tăng thời kì làm thêm tối đa với lao động thời vụ

Theo Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 1-2-2022, thời kì làm việc, làm thêm tối đa của người làm công tác thời vụ, công tác gia công theo đơn đặt hàng tăng 12 giờ/tuần và 8 giờ/tháng. Chi tiết như sau:

– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm ko quá 12 giờ/ngày.

– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm ko quá 72 giờ/tuần.

– Tổng số giờ làm thêm ko quá 40 giờ/tháng.

– Người sử dụng lao động quyết định chọn lựa vận dụng quy định về thời giờ làm việc, làm thêm theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ ngơi nghỉ trong 5 quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH .

Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi công nhân ko quá 300 giờ/5.

Tăng mức cung cấp cho công nhân từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước

Có hiệu lực từ ngày 21/02/2022, Quyết định 40/2021/QĐ-TTg tăng mức cung cấp cho NLĐ đang làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng lao động từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước, đơn cử như:

– Trường hợp công nhân phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn không may, ốm đau, bệnh tật tới mức ko còn bản lĩnh tiếp diễn làm việc ở nước ngoài.

Mức cung cấp: từ 10.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng/trường hợp. (Hiện nay, theo Quyết định 144/2007/QĐ-TTg , mức cung cấp là 5.000.000 đồng/trường hợp)

– Phân phối thân nhân của công nhân bị chết, biến mất chỉ cần khoảng làm việc ở nước ngoài.

Mức cung cấp: 40.000.000 đồng/trường hợp.

Mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới xuất khẩu lao động

Đây là nội dung tại Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng.

Chi tiết, mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa công ty dịch vụ với tổ chức, tư nhân trung gian nhưng mà ko được vượt quá 0,5 tháng tiền công theo hiệp đồng của công nhân cho mỗi 12 tháng làm việc.

Trường hợp hiệp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên thì mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới ko quá 1,5 tháng tiền công theo hiệp đồng của công nhân.

Mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới đối với 1 số thị phần, ngành, nghề, công tác chi tiết được quy định tại Phụ lục X Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH, đơn cử như:

– Mọi ngành, nghề tại thị phần Nhật Bản là 0 đồng.

– Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu chuyên chở tại thị phần Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc: 0 đồng;

– Lao động ô sin gia đình tại thị phần Ma-lai-xi-a và Bru-nây: 0 đồng;…

Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1-2-2022 và thay thế Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10-10-2013.

Trên đây là 1 số chế độ mới về lĩnh vực bảo hiểm, lao động Hoatieu xin thông tin tới độc giả.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

Xem thêm thông tin Chính sách mới về bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2 – 2022

Chính sách mới về bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2 – 2022

Trong tháng 2 đến đây sẽ có nhiều chế độ mới về bảo hiểm, lao động mở màn có hiệu lực như: điều chỉnh tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, tăng thời kì làm thêm tối đa với lao động thời vụ, tăng mức cung cấp cho công nhân từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước… Người lao động cần nắm rõ các chế độ này để bảo đảm lợi quyền chính đáng của mình.
Điều chỉnh tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Đây là nội dung tại Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31-12-2021 quy định mức điều chỉnh tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Theo đấy, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với công nhân đóng bảo hiểm xã hội buộc phải được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng 5 = Tổng tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng 5 x Mức điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của 5 tương ứng.
Trong đấy, mức điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của 5 tương ứng như sau:

5

Trước
1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,10

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

Đối với công nhân vừa có thời kì đóng bảo hiểm xã hội thuộc nhân vật tiến hành tiền công do Nhà nước quy định vừa có thời kì đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định thì:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với công nhân mở màn tham dự bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do Nhà nước quy định từ ngày 1-1-2016 trở đi và tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.
Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20-2-2022; vận dụng từ ngày 1-1-2022 và thay thế Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH .
Tăng thời kì làm thêm tối đa với lao động thời vụ
Theo Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 1-2-2022, thời kì làm việc, làm thêm tối đa của người làm công tác thời vụ, công tác gia công theo đơn đặt hàng tăng 12 giờ/tuần và 8 giờ/tháng. Chi tiết như sau:
– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm ko quá 12 giờ/ngày.
– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm ko quá 72 giờ/tuần.
– Tổng số giờ làm thêm ko quá 40 giờ/tháng.
– Người sử dụng lao động quyết định chọn lựa vận dụng quy định về thời giờ làm việc, làm thêm theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ ngơi nghỉ trong 5 quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH .
Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi công nhân ko quá 300 giờ/5.
Tăng mức cung cấp cho công nhân từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước
Có hiệu lực từ ngày 21/02/2022, Quyết định 40/2021/QĐ-TTg tăng mức cung cấp cho NLĐ đang làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng lao động từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước, đơn cử như:
– Trường hợp công nhân phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn không may, ốm đau, bệnh tật tới mức ko còn bản lĩnh tiếp diễn làm việc ở nước ngoài.
Mức cung cấp: từ 10.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng/trường hợp. (Hiện nay, theo Quyết định 144/2007/QĐ-TTg , mức cung cấp là 5.000.000 đồng/trường hợp)
– Phân phối thân nhân của công nhân bị chết, biến mất chỉ cần khoảng làm việc ở nước ngoài.
Mức cung cấp: 40.000.000 đồng/trường hợp.
Mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới xuất khẩu lao động
Đây là nội dung tại Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng.
Chi tiết, mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa công ty dịch vụ với tổ chức, tư nhân trung gian nhưng mà ko được vượt quá 0,5 tháng tiền công theo hiệp đồng của công nhân cho mỗi 12 tháng làm việc.
Trường hợp hiệp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên thì mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới ko quá 1,5 tháng tiền công theo hiệp đồng của công nhân.
Mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới đối với 1 số thị phần, ngành, nghề, công tác chi tiết được quy định tại Phụ lục X Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH, đơn cử như:
– Mọi ngành, nghề tại thị phần Nhật Bản là 0 đồng.
– Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu chuyên chở tại thị phần Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc: 0 đồng;
– Lao động ô sin gia đình tại thị phần Ma-lai-xi-a và Bru-nây: 0 đồng;…
Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1-2-2022 và thay thế Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10-10-2013.
Trên đây là 1 số chế độ mới về lĩnh vực bảo hiểm, lao động Hoatieu xin thông tin tới độc giả.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chính #sách #mới #về #bảo #hiểm #lao #động #có #hiệu #lực #từ #tháng

Chính sách mới về bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2 – 2022

Trong tháng 2 đến đây sẽ có nhiều chế độ mới về bảo hiểm, lao động mở màn có hiệu lực như: điều chỉnh tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, tăng thời kì làm thêm tối đa với lao động thời vụ, tăng mức cung cấp cho công nhân từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước… Người lao động cần nắm rõ các chế độ này để bảo đảm lợi quyền chính đáng của mình.
Điều chỉnh tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Đây là nội dung tại Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31-12-2021 quy định mức điều chỉnh tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Theo đấy, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với công nhân đóng bảo hiểm xã hội buộc phải được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng 5 = Tổng tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng 5 x Mức điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của 5 tương ứng.
Trong đấy, mức điều chỉnh tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của 5 tương ứng như sau:

5

Trước
1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,10

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

Đối với công nhân vừa có thời kì đóng bảo hiểm xã hội thuộc nhân vật tiến hành tiền công do Nhà nước quy định vừa có thời kì đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định thì:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với công nhân mở màn tham dự bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do Nhà nước quy định từ ngày 1-1-2016 trở đi và tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo cơ chế tiền công do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.
Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20-2-2022; vận dụng từ ngày 1-1-2022 và thay thế Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH .
Tăng thời kì làm thêm tối đa với lao động thời vụ
Theo Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 1-2-2022, thời kì làm việc, làm thêm tối đa của người làm công tác thời vụ, công tác gia công theo đơn đặt hàng tăng 12 giờ/tuần và 8 giờ/tháng. Chi tiết như sau:
– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm ko quá 12 giờ/ngày.
– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm ko quá 72 giờ/tuần.
– Tổng số giờ làm thêm ko quá 40 giờ/tháng.
– Người sử dụng lao động quyết định chọn lựa vận dụng quy định về thời giờ làm việc, làm thêm theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ ngơi nghỉ trong 5 quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH .
Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi công nhân ko quá 300 giờ/5.
Tăng mức cung cấp cho công nhân từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước
Có hiệu lực từ ngày 21/02/2022, Quyết định 40/2021/QĐ-TTg tăng mức cung cấp cho NLĐ đang làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng lao động từ Quỹ Phân phối việc làm ngoài nước, đơn cử như:
– Trường hợp công nhân phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn không may, ốm đau, bệnh tật tới mức ko còn bản lĩnh tiếp diễn làm việc ở nước ngoài.
Mức cung cấp: từ 10.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng/trường hợp. (Hiện nay, theo Quyết định 144/2007/QĐ-TTg , mức cung cấp là 5.000.000 đồng/trường hợp)
– Phân phối thân nhân của công nhân bị chết, biến mất chỉ cần khoảng làm việc ở nước ngoài.
Mức cung cấp: 40.000.000 đồng/trường hợp.
Mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới xuất khẩu lao động
Đây là nội dung tại Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng.
Chi tiết, mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa công ty dịch vụ với tổ chức, tư nhân trung gian nhưng mà ko được vượt quá 0,5 tháng tiền công theo hiệp đồng của công nhân cho mỗi 12 tháng làm việc.
Trường hợp hiệp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên thì mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới ko quá 1,5 tháng tiền công theo hiệp đồng của công nhân.
Mức trần thù lao theo hiệp đồng môi giới đối với 1 số thị phần, ngành, nghề, công tác chi tiết được quy định tại Phụ lục X Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH, đơn cử như:
– Mọi ngành, nghề tại thị phần Nhật Bản là 0 đồng.
– Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu chuyên chở tại thị phần Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc: 0 đồng;
– Lao động ô sin gia đình tại thị phần Ma-lai-xi-a và Bru-nây: 0 đồng;…
Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1-2-2022 và thay thế Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10-10-2013.
Trên đây là 1 số chế độ mới về lĩnh vực bảo hiểm, lao động Hoatieu xin thông tin tới độc giả.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chính #sách #mới #về #bảo #hiểm #lao #động #có #hiệu #lực #từ #tháng


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/chinh-sach-moi-ve-bao-hiem-lao-dong-co-hieu-luc-tu-thang-2-2022/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button