Chương trình cộng hai mảng một chiều trong Pascal

Cộng hai mảng một chiều trong Pascal cũng đơn giản như chương trình ghép mảng mà thôi, nó chỉ dành cho những bạn mới bắt đầu làm quen với Pascal, thông qua chương trình này giúp các bạn có kĩ năng nhập xuất từ file, truy vấn đến những phần tử của mảng một chiều.

Nếu thấy vấn đề này quá rễ đối với bạn thì bạn có thể tham khảo những thuật toán về mảng một chiều khó hơn

Bài toán cộng mảng : Viết chương trình nhập vào hai mảng số nguyên (đều có n phần tử) (n < 1000). Cộng từng phần tử tương ứng của hai mảng -> mảng mới và in kết quả ra file

VD : n = 3                              3   – 5   6 (mảng 1)             7     2   -4 (mảng 2)

Kết quả :                                10  -3    2

Dữ liệu vào file: sum_array.inp Dữ liệu ra file: sum_array.out
– Dòng 1: chứa số n

– Dòng 2 chứa n số của mảng 1

– Dòng 3 chứa n số của mảng 2

Chứa n số của mảng kết quả

Code bằng Pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button