Chương trình học tiếng anh Scratch – Giải đề thi tin hoc trẻ Lâm Đồng 2018 – Tiểu học

Trong đề thi tin hoc trẻ Lâm Đồng 2018 – Khối Tiểu học có một bài tập về viết Chương trình học tiếng anh bằng Scratch có nội dung như sau:

Sau đây mình sẽ hướng dẫn từng bước cách tạo ra chương trình học tiếng anh bằng ngôn ngữ Scratch với chủ đề về trái cây, bạn hoàn toàn có thể chọn chủ đề khác tùy thích

À mà đứng quên tham khảo một số đề thi tin học trẻ có rất nhiều bài hay sau nhé:

Bước 1: Tạo nhân vật trái cây

Mình sẽ tạo một nhân vật và đặt tên là “trái cây” sau đó lên google tìm với từ khóa “Trái cây tiếng anh” để tìm một bài cho biết tên tiếng anh của các loại trái cây (vì tiếng anh cảu mình kém lắm).

Sáu đó lần lượt tìm và tải về hình ảnh các loại trái cây mà muốn đưa vào trong trò chơi.

Thêm nhiều “hóa trang” cho nhân vật, mỗi “hóa trang” chèn một hình khác nhau.

Khi đi thi thì theo như trong đề nói đã có sẵn thư viện hình và tên tiếng anh rồi bạn chỉ cần vào thư mục theo hướng dẫn mà lấy ra thôi.

Bước 2: Tạo một mảng (Danh sách) tên các loại trái cây

Tất nhiên là danh sách này cũng phải bằng tiếng anh rồi, mình đặt tên cho mảng là “tên”. Danh sách này các bạn nhập phần tử là tên tiếng anh theo đúng thứ tự như các hình trong “hóa trang” cho nhân vật.

mảng và hóa trang phải khớp

Nếu bạn làm không đúng thứ tự thì chương trình sẽ chạy sai đấy.

Bước 3: Thiết kế màn hình trò chơi

Các bạn nhân bản thành 4 đối tượng, tạo biến câu hỏi và cho hiện lên màn hình như sau:

Đầu tiên khi nhân bản thì các bạn sẽ thấy 4 đối tượng giống nhau chứ không khác nhau như hình trên đâu, sau này khi lập trình chạy mới ra hình khác nhau như vậy. Bạn hãy kéo và thay đổi vị trí cho phù hợp.

Bước 4: Lập trình để lấy ra 4 hình ngẫu nhiên và đáp án

Trong đối tượng 1 ta lập trình một thủ tục để chọn 4 loại trái cây ngẫu nhiên từ danh sách như sau:

Ý nghĩa đoạn lệnh như sau: Lặp 4 lần để lấy 4 giá trị ngẫu nhiên (không được trùng nhau) từ mảng “Trái cây” và cho vào mảng “4 trái”. Chạy thử đoạn chương trình trên ta được kết quả như sau:

Mảng sẽ nhận 4 số ngẫu nhiên trong danh sách

Bước 5: Lập trình hiển thị câu hỏi ra màn hình

Biến câu hỏi sẽ nhận 1 trong 4 giá trị ngẫu nhiên trong mảng “4 trái”  có nghĩa là lấy tên của 1 trong 4 trái cây hiển thị ra màn hình.

Bước 6: Điều khiển giao diện hiển thị đúng dữ liệu

Lệnh trong “Đối tượng 1”
Lệnh trong “Đối tượng 2”

Các lệnh trên kết nối các thủ tục lại và cho phép thay đổi hình dạng đã chọn ở bước 4 ra màn hình để không có hình nào trùng hết.

Lệnh trong đối tượng 3, 4 cũng tương tự.

Bước 7: Lập trình cảm biến khi người dùng chọn đáp án

Khối lệnh trong đối tượng 1

Cuối cùng ta sẽ lập trình để khi người dùng nhắp vào đối tượng thì nó sẽ kiểm tra xem hình mà người chơi chọn có khớp với từ trên màn hình không.

Lệnh “Thông bào chơi” sẽ giúp chương trình quay lại bước 6 và sẽ chơi lại từ đầu.

Bạn cũng sao chép khối lệnh này sang các đối tượng 2, 3, 4 và sửa lại một chút ở dòng ” nếu …”

Và bây giờ bạn có thể thử chương trình được rồi đó.

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn viết một Chương trình học tiếng anh Scratch để Giải đề thi tin hoc trẻ Lâm Đồng 2018 – Tiểu học rồi nhé. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button