Chuyên đề

Chuyên đề ôn thi HSG toán 9 – tính giá trị của biểu thức có điều kiện

Chuyên đề ôn thi HSG toán 9 – Tính giá trị biểu thức lớp 9 nâng cao. Tài liệu gồm 94 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Quốc Bảo, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán chuyên đề chứng minh đẳng thức và tính giá trị biểu thức, giúp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 8 và Toán 9, ôn thi vào lớp 10 môn Toán. Hãy tham khảo với onthihsg ngay bên dưới nhé.

Video tính giá trị biểu thức lớp 9 nâng cao

Tổng hợp chuyên đề ôn thi hsg toán 9 tính giá trị biểu thức nâng cao

Phương pháp giải

a) Kiến thức cần nhớ.

– Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.

Số a > 0 có hai căn bậc hai là √a và -√a , trong đó √a được gọi là căn bậc hai số học của a.

– Căn bậc ba của một số thực a là số x sao cho x3 = a, kí hiệu Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết .

– Phép khai phương đơn giải:

Chuyên đề ôn thi HSG toán 9 – tính giá trị của biểu thức có điều kiện

 

b) Phương pháp giải:

– Sử dụng các hằng đẳng thức để biến đổi biểu thức trong căn.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Căn bậc hai của 81 bằng 9.

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 2: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 4: Tính giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Tại x = 5 ta có:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 8    B. -8    C. 32    D. -32

Đáp án:Chọn A. 8Căn bậc hai số học của 64 là 8 vì 82 = 64.

Bài 2: Căn bậc ba của -27 là:

A. 3     B. 9     C. -9     D. -3.

Đáp án:Chọn D. -3Căn bậc ba của -27 là -3 vì (-3)3 = -27.

Bài 3: Giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết bằng :

A. -1 + 4√5    B. 1 + 2√5    C. 1 – 4√5    D. √5 – 1

Bài 4: Kết quả của phép tính Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết là :

A. 2√2    B. -2√2    C. 2√5    D. -2√5

Đáp án: BDạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 5: Giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết tại x = 4 là :

A. 2√15     B. -2√15    C. 2     D. -2.

Đáp án: CTại x = 4 thìDạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 6: Viết các biểu thức sau thành bình phương của biểu thức khác :

a) 4 – 2√3     b) 7 + 4√3     c) 13 – 4√3

Hướng dẫn giải:

a) 4 – 2√3 = 3 – 2√3 + 1 = (√3-1)2

b) 7 + 4√3 = 4 + 2.2.√3 + 3 = (2 + √3)2

c) 13 – 4√3 = (2√3)2 – 2.2√3 + 1= (2√3-1)2 .

Bài 7: Tính giá trị của các biểu thức :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 8: Rút gọn các biểu thức :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 9: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ta có: Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Do đó: Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 10: Rút gọn biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Phân tích:

Ta để ý:

√60 = 2√15 = 2√5.√3

√140 = 2√35 = 2√5.√7

√84 = 2√21 = 2√7.√3

Và 15 = 3 + 5 + 7.

Ta thấy hình dáng của hằng đẳng thức :

a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca = a2 + b2 + c2

Giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Chuyên đề tính giá trị biểu thức lớp 9 PDF

Tính giá trị biểu thức có điều kiện được tập hợp bởi tài liệu bên dưới giúp các bạn có cái nhìn tốt hơn về chuyên đề tính giá trị biểu thức lớp 9 . Tham khảo và tải về cách tính giá trị biểu thức lớp 9 bên dưới nhé.

Tải về tính giá trị biểu thức có điều kiện

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button