Chuyên đề

Đề cương ôn tập chương III đại số 9 theo dạng rất hay

Ôn tập chương 3 đại số 9 : Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 20. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.Hãy theo dõi ngay với onthihsg nhé.

Video đề cương ôn tập chương 3 đại số 9

Bài tập ôn tập chương 3 đại số 9

1. Sau khi giải hệ

Giải bài 3 trang 25 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Trả lời:

Kết luận của bạn Cường là sai vì nghiệm của hệ là một cặp (x; y), chứ không phải là mỗi số riêng biệt.

Phát biểu đúng: “Nghiệm duy nhất của hệ là: (x; y) = (2; 1)”

2. Dựa vào minh họa hình học (xét vị trí tương đương đối của hai đường thẳng xác định bởi hai phương trình trong hệ) , em hãy giải thích các kết luận sau:

Đề cương ôn tập chương III đại số 9 theo dạng rất hay

Trả lời:

Ta biết tập nghiệm của phương trình ax + by = c được biểu diễn bằng đường thẳng ax + by = c và tập nghiệm của phương trình a’x + b’y = c’ được biểu diễn bằng đường thẳng a’x + b’y = c’.

Giải bài 3 trang 25 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

3. Khi giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ta biến đổi hệ phương trình đó để được một hệ phương trình mới tương đương , trong đó có một phương trình một ẩn. Có thể nói gì về số nghiệm của hệ đã cho nếu phương trình một ẩn đó:

a) Vô nghiệm? ;     b) Có vô số nghiệm?

Trả lời:

a) Hệ đã cho vô nghiệm bởi vì mỗi nghiệm của hệ là nghiệm chung của hai phương trình, một phương trình vô nghiệm thì hệ không có nghiệm chung.

b) Hệ đã cho có vô số nghiệm.

4. Giải các hệ phương trình sau và minh họa bằng hình học kết quả tìm được:

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Phương trình 0x = -3 vô nghiệm nên hệ phương trình vô nghiệm.

Minh họa hình học:

Tập nghiệm của phương trình 2x + 5y = 2 được biểu diễn bởi đường thẳng Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 (d1)

Tập nghiệm của phương trình Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 được biểu diễn bởi đường thẳng Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 (d2).

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

KL: Đồ thị hai hàm số trên song song. Điều này chứng tỏ hệ phương trình trên vô nghiệm

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (2; -1).

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

KL: Đồ thị hai hàm số trên cắt nhau tại điểm (2; -1). Vậy (2; -1) là nghiệm của hệ phương trình

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Phương trình 0x = 0 nghiệm đúng với mọi x nên hệ phương trình có vô số nghiệm dạng Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

KL: Đồ thị hai hàm số trên trùng nhau. Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm

Giải bài 40 trang 27 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Đề cương ôn tập chương 1 đại số 9 PDF

Dưới đây là ôn tập chương i đại số 9 mới nhất mời các bạn tải về.

Tải về đề cương ôn tập chương 3 đại số 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button