Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Với mong muốn giúp các em học trò dễ dãi ôn tập và nắm bắt tri thức chương trình Hóa học 10 hiệu quả, HỌC247 xin giới thiệu tới các em Đề rà soát 1 tiết môn Hóa học 10 5 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Tài liệu được chỉnh sửa đầy đủ, cụ thể kèm đáp án chỉ dẫn. Mời các em cùng tham khảo và đoàn luyện thêm. Chúc các em học tốt

SỞ GD-ĐT KHÁNH HOÀ

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 10 

Thời gian làm bài: 45 phút

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đa số nguyên tử của các nguyên tố hoá học được cấu tạo bởi các hạt:

A. nơtron và proton.  

B. proton và electron.

C. nơtron và electron     

D. nơtron, proton và electron.

Câu 2: Hạt nhân nguyên tử X có điện tích +25,632.10-19C. Số electron trong nguyên tử X là

A.  19                          B. 18                           C. 17                                       D. 16

Câu 3: Để xác định kích tấc của nguyên tử người ta dùng đơn vị nanomet (nm) hoặc angstrom (A0), vậy 1A0 bằng bao lăm mét ? 

A. 10-9                         B. 10-10                        C. 10-8                                   D. 10-7

Câu 4: Nguyên tử X có tổng số hạt e, p, n là 16, điện tích hạt nhân nguyên tử X là 

A. 16+                         B. 5+                            C. 6+                                     D. 4+

Câu 5: Nguyên tử Kali có 19electron, 20 notron, vậy nguyên tử khối của K (tính theo đơn vị u, bỏ dở me) có trị giá là

A. 19u                         B. 20u                         C. 39u                                     D. ko xác định được

Câu 6: Số khối A được tính bằng: 

A. số electron + số proton                                                                  

B. số notron + số proton        

C. số electron + số notron + số proton                                                

D. số electron + số electron

Câu 7: Coi nguyên tử canxi như 1 quả cầu bé, vậy bán kính gần đúng của nguyên tử canxi là bao lăm centimet biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể là 25,87 centimet3, và trong tinh thể các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74%, còn lại là khe trống.   

A. 1,93.10-8               B. 1,58.10-8                  C. 1,85.10-8                          D. 1,39.10-8

Câu 8: Hạt nhân nguyên tử Flo có 9 proton và 10 nơtron. Kí hiệu nguyên tử flo tương ứng là

A. F                             B.  F                           C. F                                        D. F

Câu 9: Oxi có 3 đồng vị là. Cu có 2 đồng vị là Cu, Cu. Số phân tử đồng(II)oxit khác nhau có thể được tạo thành từ những đồng vị trên là      

A. 12.                          B. 6                             C. 2                                       D. 18.

Câu 10: Nguyên tử Na có số khối là 23, số electron là 11. Số notron trong nguyên tử Na là 

A. 12                           B. 23                           C. 11                                     D. 34

Câu 11: Trong thiên nhiên, nguyên tố  kali có 3 đồng vị bền là K (93,258%), K (0,012%), K (6,73%). Nguyên tử khối trung bình của Kali là                    

A. 39,51261               B. 38,13472                C. 39,13472                           D. 39,52169

Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt e, p, n là 71, số khối của X bé hơn 49. Số hạt nơtron trong nguyên tử X là              

A. 27                           B. 29                           C.   23                                    D. 25

Câu 13: Để xác định niên đại của các cổ vật cách đây hàng thiên niên kỉ, người ta có thể dựa vào chu kì bán rã của đồng vị nào sau đây ?

A. O                             B. S                            C. C                                   D. Cu

Câu 14: Nhận định nào sau đây ko đúng ?         

A. Lớp electron gồm những electron có mức năng lượng gần bằng nhau. 

B. Phân lớp electron gồm những electron có mức năng lượng bằng nhau.  

C. Các electron chuyển di hỗn loạn rất nhanh bao quanh hạt nhân ko theo quĩ đạo nào.   

D. Các electron ở lớp M kết hợp chặt chẽ với hạt nhân hơn các electron ở lớp L.

Câu 15: Bố trí các phân mức năng lượng electron trong nguyên tử theo quy trình đúng là  

A. 1s < 2s < 2p < 3s < 3d < 3p  < 4s                                                  

B.  1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d  < 4s    

C. 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s  < 3d                                          

D. 1s < 2s < 2p < 4s < 3d < 4p  < 3s    

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về di động)—

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 10

1. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D

D

B

B

C

B

A

D

B

A

C

D

C

D

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

C

A

B

D

D

B

A

B

C

D

A

B

C

C

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Đề rà soát 1 tiết môn Hóa học 10 5 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Để xem toàn thể nội dung và đáp án tài liệu các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học trò lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong các kì thi sắp đến.

Xem thêm thông tin Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Đề rà soát 1 tiết môn Hóa học 10 5 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Với mong muốn giúp các em học trò dễ dãi ôn tập và nắm bắt tri thức chương trình Hóa học 10 hiệu quả, HỌC247 xin giới thiệu tới các em Đề rà soát 1 tiết môn Hóa học 10 5 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Tài liệu được chỉnh sửa đầy đủ, cụ thể kèm đáp án chỉ dẫn. Mời các em cùng tham khảo và đoàn luyện thêm. Chúc các em học tốt

SỞ GD-ĐT KHÁNH HOÀ

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 10 

Thời gian làm bài: 45 phút

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đa số nguyên tử của các nguyên tố hoá học được cấu tạo bởi các hạt:

A. nơtron và proton.  

B. proton và electron.

C. nơtron và electron     

D. nơtron, proton và electron.

Câu 2: Hạt nhân nguyên tử X có điện tích +25,632.10-19C. Số electron trong nguyên tử X là

A.  19                          B. 18                           C. 17                                       D. 16

Câu 3: Để xác định kích tấc của nguyên tử người ta dùng đơn vị nanomet (nm) hoặc angstrom (A0), vậy 1A0 bằng bao lăm mét ? 

A. 10-9                         B. 10-10                        C. 10-8                                   D. 10-7

Câu 4: Nguyên tử X có tổng số hạt e, p, n là 16, điện tích hạt nhân nguyên tử X là 

A. 16+                         B. 5+                            C. 6+                                     D. 4+

Câu 5: Nguyên tử Kali có 19electron, 20 notron, vậy nguyên tử khối của K (tính theo đơn vị u, bỏ dở me) có trị giá là

A. 19u                         B. 20u                         C. 39u                                     D. ko xác định được

Câu 6: Số khối A được tính bằng: 

A. số electron + số proton                                                                  

B. số notron + số proton        

C. số electron + số notron + số proton                                                

D. số electron + số electron

Câu 7: Coi nguyên tử canxi như 1 quả cầu bé, vậy bán kính gần đúng của nguyên tử canxi là bao lăm centimet biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể là 25,87 cm3, và trong tinh thể các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74%, còn lại là khe trống.   

A. 1,93.10-8               B. 1,58.10-8                  C. 1,85.10-8                          D. 1,39.10-8

Câu 8: Hạt nhân nguyên tử Flo có 9 proton và 10 nơtron. Kí hiệu nguyên tử flo tương ứng là

A. F                             B.  F                           C. F                                        D. F

Câu 9: Oxi có 3 đồng vị là. Cu có 2 đồng vị là Cu, Cu. Số phân tử đồng(II)oxit khác nhau có thể được tạo thành từ những đồng vị trên là      

A. 12.                          B. 6                             C. 2                                       D. 18.

Câu 10: Nguyên tử Na có số khối là 23, số electron là 11. Số notron trong nguyên tử Na là 

A. 12                           B. 23                           C. 11                                     D. 34

Câu 11: Trong thiên nhiên, nguyên tố  kali có 3 đồng vị bền là K (93,258%), K (0,012%), K (6,73%). Nguyên tử khối trung bình của Kali là                    

A. 39,51261               B. 38,13472                C. 39,13472                           D. 39,52169

Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt e, p, n là 71, số khối của X bé hơn 49. Số hạt nơtron trong nguyên tử X là              

A. 27                           B. 29                           C.   23                                    D. 25

Câu 13: Để xác định niên đại của các cổ vật cách đây hàng thiên niên kỉ, người ta có thể dựa vào chu kì bán rã của đồng vị nào sau đây ?

A. O                             B. S                            C. C                                   D. Cu

Câu 14: Nhận định nào sau đây ko đúng ?         

A. Lớp electron gồm những electron có mức năng lượng gần bằng nhau. 

B. Phân lớp electron gồm những electron có mức năng lượng bằng nhau.  

C. Các electron chuyển di hỗn loạn rất nhanh bao quanh hạt nhân ko theo quĩ đạo nào.   

D. Các electron ở lớp M kết hợp chặt chẽ với hạt nhân hơn các electron ở lớp L.

Câu 15: Bố trí các phân mức năng lượng electron trong nguyên tử theo quy trình đúng là  

A. 1s < 2s < 2p < 3s < 3d < 3p  < 4s                                                  

B.  1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d  < 4s    

C. 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s  < 3d                                          

D. 1s < 2s < 2p < 4s < 3d < 4p  < 3s    

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về di động)—

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 10

1. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D

D

B

B

C

B

A

D

B

A

C

D

C

D

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

C

A

B

D

D

B

A

B

C

D

A

B

C

C

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Đề rà soát 1 tiết môn Hóa học 10 5 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Để xem toàn thể nội dung và đáp án tài liệu các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học trò lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong các kì thi sắp đến.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Phan Bội Châu

2323

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 10 5 2019-2020

4068

50 câu trắc nghiệm Tin học 10 học kì 1 5 2019

16081

Gicửa ải toán bằng bí quyết thăng bằng electron môn Hóa học 10

6915

Kiểm tra chất lượng 8 tuần tiếng Anh 10 học kì 1

4075

Từ vị và Ngữ pháp tăng lên tiếng Anh 11 học kì 1

9351

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #tiết #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Hoàng #Hoa #Thám

Đề rà soát 1 tiết môn Hóa học 10 5 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Với mong muốn giúp các em học trò dễ dãi ôn tập và nắm bắt tri thức chương trình Hóa học 10 hiệu quả, HỌC247 xin giới thiệu tới các em Đề rà soát 1 tiết môn Hóa học 10 5 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Tài liệu được chỉnh sửa đầy đủ, cụ thể kèm đáp án chỉ dẫn. Mời các em cùng tham khảo và đoàn luyện thêm. Chúc các em học tốt

SỞ GD-ĐT KHÁNH HOÀ

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 10 

Thời gian làm bài: 45 phút

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đa số nguyên tử của các nguyên tố hoá học được cấu tạo bởi các hạt:

A. nơtron và proton.  

B. proton và electron.

C. nơtron và electron     

D. nơtron, proton và electron.

Câu 2: Hạt nhân nguyên tử X có điện tích +25,632.10-19C. Số electron trong nguyên tử X là

A.  19                          B. 18                           C. 17                                       D. 16

Câu 3: Để xác định kích tấc của nguyên tử người ta dùng đơn vị nanomet (nm) hoặc angstrom (A0), vậy 1A0 bằng bao lăm mét ? 

A. 10-9                         B. 10-10                        C. 10-8                                   D. 10-7

Câu 4: Nguyên tử X có tổng số hạt e, p, n là 16, điện tích hạt nhân nguyên tử X là 

A. 16+                         B. 5+                            C. 6+                                     D. 4+

Câu 5: Nguyên tử Kali có 19electron, 20 notron, vậy nguyên tử khối của K (tính theo đơn vị u, bỏ dở me) có trị giá là

A. 19u                         B. 20u                         C. 39u                                     D. ko xác định được

Câu 6: Số khối A được tính bằng: 

A. số electron + số proton                                                                  

B. số notron + số proton        

C. số electron + số notron + số proton                                                

D. số electron + số electron

Câu 7: Coi nguyên tử canxi như 1 quả cầu bé, vậy bán kính gần đúng của nguyên tử canxi là bao lăm centimet biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể là 25,87 cm3, và trong tinh thể các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74%, còn lại là khe trống.   

A. 1,93.10-8               B. 1,58.10-8                  C. 1,85.10-8                          D. 1,39.10-8

Câu 8: Hạt nhân nguyên tử Flo có 9 proton và 10 nơtron. Kí hiệu nguyên tử flo tương ứng là

A. F                             B.  F                           C. F                                        D. F

Câu 9: Oxi có 3 đồng vị là. Cu có 2 đồng vị là Cu, Cu. Số phân tử đồng(II)oxit khác nhau có thể được tạo thành từ những đồng vị trên là      

A. 12.                          B. 6                             C. 2                                       D. 18.

Câu 10: Nguyên tử Na có số khối là 23, số electron là 11. Số notron trong nguyên tử Na là 

A. 12                           B. 23                           C. 11                                     D. 34

Câu 11: Trong thiên nhiên, nguyên tố  kali có 3 đồng vị bền là K (93,258%), K (0,012%), K (6,73%). Nguyên tử khối trung bình của Kali là                    

A. 39,51261               B. 38,13472                C. 39,13472                           D. 39,52169

Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt e, p, n là 71, số khối của X bé hơn 49. Số hạt nơtron trong nguyên tử X là              

A. 27                           B. 29                           C.   23                                    D. 25

Câu 13: Để xác định niên đại của các cổ vật cách đây hàng thiên niên kỉ, người ta có thể dựa vào chu kì bán rã của đồng vị nào sau đây ?

A. O                             B. S                            C. C                                   D. Cu

Câu 14: Nhận định nào sau đây ko đúng ?         

A. Lớp electron gồm những electron có mức năng lượng gần bằng nhau. 

B. Phân lớp electron gồm những electron có mức năng lượng bằng nhau.  

C. Các electron chuyển di hỗn loạn rất nhanh bao quanh hạt nhân ko theo quĩ đạo nào.   

D. Các electron ở lớp M kết hợp chặt chẽ với hạt nhân hơn các electron ở lớp L.

Câu 15: Bố trí các phân mức năng lượng electron trong nguyên tử theo quy trình đúng là  

A. 1s < 2s < 2p < 3s < 3d < 3p  < 4s                                                  

B.  1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d  < 4s    

C. 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s  < 3d                                          

D. 1s < 2s < 2p < 4s < 3d < 4p  < 3s    

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về di động)—

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 10

1. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D

D

B

B

C

B

A

D

B

A

C

D

C

D

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

C

A

B

D

D

B

A

B

C

D

A

B

C

C

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Đề rà soát 1 tiết môn Hóa học 10 5 2020-2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Để xem toàn thể nội dung và đáp án tài liệu các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học trò lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong các kì thi sắp đến.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Phan Bội Châu

2323

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 10 5 2019-2020

4068

50 câu trắc nghiệm Tin học 10 học kì 1 5 2019

16081

Gicửa ải toán bằng bí quyết thăng bằng electron môn Hóa học 10

6915

Kiểm tra chất lượng 8 tuần tiếng Anh 10 học kì 1

4075

Từ vị và Ngữ pháp tăng lên tiếng Anh 11 học kì 1

9351

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #tiết #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Hoàng #Hoa #Thám


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/de-kiem-tra-1-tiet-mon-hoa-hoc-10-nam-2020-2021-co-dap-an-truong-thpt-hoang-hoa-tham-doc16355.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button