Môn Toán

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán đại số lớp 7 chương 3 (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán đại số lớp 7 chương 3 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bài 1: Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A, người ta có kết quả sau:

91048778795
46959878106
1078106695108

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm trab. Lập bảng tần sốc. Tính giá trị trung bình điểm kiểm tra của mỗi học sinhd. Tìm mốt Mo = ?e. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần sốf. Số học sinh đạt điểm trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm bao nhiêu phần trăm? ĐÁP ÁNa. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A (0.5 điểm)Có 30 học sinh làm bài kiểm tra (0.5 điểm)b. Bảng tần số (2 điểm)

Giá trị (x)45678910 
Tần số (n)2345655N = 30

c. Trung bình cộng:X = (4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.5 + 10.5)/30 = 7,5 (1 điểm)d. Mốt của dấu hiệu là: Mo = 8 (1 điểm)e. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm)f. Số học sinh đạt điểm trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm: 28/30.100 = 93,33% (2 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button