Lớp 6

Đề kiểm tra HK1 môn Sinh học 6 năm 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án

Để giúp các em ôn tập có hiệu quả và đạt thành quả tốt trong các kỳ thi sắp đến Hoc247 đã chỉnh sửa Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án đề rà soát gồm các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và tự luận với các tri thức về rễ, lá, công đoạn quang hợp – hô hấp,... Mời các em tham khảo tại đây!

PHÒNG GD & ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG THCS VĂN NHÂN

¯¯¯¯¯¯

Kiểm tra học kì I

5 học: 2019-2020

Môn: Sinh học 6

Thời gian: 45 phút bắt đầu từ thời kì phát đề

Họ và tên:.……………………………… Lớp:………………….

Điểm

 

Lời phê của thầy cô giáo

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)   (0, 5 đ/câu) 

Chọn đáp án đúng nhất điền vào ô trống:

Câu 1. Thân đứng bao gồm các cây như:

A. Chè, mít, rau má             B. Chè, mùng tơi        C. Chè, mướp, mít        D. Chè, mít, cà phê    

Câu 2. Thịt lá có tác dụng chính là:

A. Vận tải nước            B. Chế tạo chất hữu cơ     C. Trao đổi khí        D. Hứng ánh sáng

Câu 3. Chức năng gân lá là:

A. Vận tải các chất       B. Trao đổi khí           C. Thoát hơi nước       D. Chế tạo chất hữu cơ

Câu 4. Giâm cành, chiết cành là vẻ ngoài sinh sản sinh dưỡng do:

A. Con người               B. Thiên nhiên                     C. Lai tạo                         D. Nhân giống

Câu 5. Các vẻ ngoài sinh sản sinh dưỡng thiên nhiên thường gặp như: 

A. Rễ, hoa, quả            B. Rễ, quả, hạt                C. Rễ, thân, lá                 D. Rễ, thân, cành

Câu 6. Rễ cọc bao gồm các cây như:

A. Chè, lúa, ngô           B. Chè, ổi, hành              C. Chè, lúa, mít                D. Chè, cà phê           

Câu 7. Rễ chùm gồm các cây  như:

A. Chè, cà phê              B. Lúa, ngô, sả                C. Chè, ổi, hành              D. Chè, lúa, mít

Câu 8. Thế nào hoa đơn tính?

A. Hoa có tràng, nhì, nhuỵ                                        C. Hoa chỉ có nhì hoặc nhuỵ

B. Hoa có đủ cả nhì và nhuỵ                                     D. Hoa có nhì, nhuỵ,  đài                   

Câu 9. Thế nào hoa lưỡng tính?

A. Hoa có tràng, nhì , nhuỵ                                       C. Hoa có nhì,  nhuỵ,  đài

B. Hoa  chỉ có nhì hoặc nhuỵ                                    D. Hoa  có đủ nhì và nhuỵ                                   

Câu 10. Vì sao lúc bón phân cho cây phải tưới nước hoặc chọn lúc trời mưa?

A. Rễ chỉ hút các muối khoáng hoà tan                   C. Cho dễ bón phân

B. Rễ cây mát, đất mềm dễ hút nước                      D. Cho cây được mát

Đáp án phần trắc nghiệm đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng: 0,5 điểm)

CÂU 1

CÂU 2

CÂU 3

CÂU 4

CÂU 5

CÂU 6

CÂU 7

CÂU 8

CÂU 9

CÂU 10

D

B

A

A

C

D

B

C

D

A

{– Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019 vui lòng xem ở phần xem trực tuyến hoặc tải về –}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập .

Các em ân cần có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng phân mục:

  • Đề rà soát ôn tập HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án

​Chúc các em học tập tốt !

 

Xem thêm thông tin Đề kiểm tra HK1 môn Sinh học 6 năm 2019-2020 - Trường THCS Văn Nhân có đáp án

Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án

Để giúp các em ôn tập có hiệu quả và đạt thành quả tốt trong các kỳ thi sắp đến Hoc247 đã chỉnh sửa Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án đề rà soát gồm các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và tự luận với các tri thức về rễ, lá, công đoạn quang hợp – hô hấp,… Mời các em tham khảo tại đây!

PHÒNG GD & ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG THCS VĂN NHÂN

¯¯¯¯¯¯

Kiểm tra học kì I

5 học: 2019-2020

Môn: Sinh học 6

Thời gian: 45 phút bắt đầu từ thời kì phát đề

Họ và tên:.……………………………… Lớp:………………….

Điểm

 

Lời phê của thầy cô giáo

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)   (0, 5 đ/câu) 

Chọn đáp án đúng nhất điền vào ô trống:

Câu 1. Thân đứng bao gồm các cây như:

A. Chè, mít, rau má             B. Chè, mùng tơi        C. Chè, mướp, mít        D. Chè, mít, cà phê    

Câu 2. Thịt lá có tác dụng chính là:

A. Vận tải nước            B. Chế tạo chất hữu cơ     C. Trao đổi khí        D. Hứng ánh sáng

Câu 3. Chức năng gân lá là:

A. Vận tải các chất       B. Trao đổi khí           C. Thoát hơi nước       D. Chế tạo chất hữu cơ

Câu 4. Giâm cành, chiết cành là vẻ ngoài sinh sản sinh dưỡng do:

A. Con người               B. Thiên nhiên                     C. Lai tạo                         D. Nhân giống

Câu 5. Các vẻ ngoài sinh sản sinh dưỡng thiên nhiên thường gặp như: 

A. Rễ, hoa, quả            B. Rễ, quả, hạt                C. Rễ, thân, lá                 D. Rễ, thân, cành

Câu 6. Rễ cọc bao gồm các cây như:

A. Chè, lúa, ngô           B. Chè, ổi, hành              C. Chè, lúa, mít                D. Chè, cà phê           

Câu 7. Rễ chùm gồm các cây  như:

A. Chè, cà phê              B. Lúa, ngô, sả                C. Chè, ổi, hành              D. Chè, lúa, mít

Câu 8. Thế nào hoa đơn tính?

A. Hoa có tràng, nhì, nhuỵ                                        C. Hoa chỉ có nhì hoặc nhuỵ

B. Hoa có đủ cả nhì và nhuỵ                                     D. Hoa có nhì, nhuỵ,  đài                   

Câu 9. Thế nào hoa lưỡng tính?

A. Hoa có tràng, nhì , nhuỵ                                       C. Hoa có nhì,  nhuỵ,  đài

B. Hoa  chỉ có nhì hoặc nhuỵ                                    D. Hoa  có đủ nhì và nhuỵ                                   

Câu 10. Vì sao lúc bón phân cho cây phải tưới nước hoặc chọn lúc trời mưa?

A. Rễ chỉ hút các muối khoáng hoà tan                   C. Cho dễ bón phân

B. Rễ cây mát, đất mềm dễ hút nước                      D. Cho cây được mát

Đáp án phần trắc nghiệm đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng: 0,5 điểm)

CÂU 1

CÂU 2

CÂU 3

CÂU 4

CÂU 5

CÂU 6

CÂU 7

CÂU 8

CÂU 9

CÂU 10

D

B

A

A

C

D

B

C

D

A

{– Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019 vui lòng xem ở phần xem trực tuyến hoặc tải về –}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập .

Các em ân cần có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng phân mục:

Đề rà soát ôn tập HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án

​Chúc các em học tập tốt !

 

Đề rà soát ôn tập HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án

909

Đề rà soát ôn tập HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Đinh Tiên Hoàng có đáp án

711

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #HK1 #môn #Sinh #học #5 #Trường #THCS #Văn #Nhân #có #đáp #án

Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án

Để giúp các em ôn tập có hiệu quả và đạt thành quả tốt trong các kỳ thi sắp đến Hoc247 đã chỉnh sửa Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án đề rà soát gồm các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và tự luận với các tri thức về rễ, lá, công đoạn quang hợp – hô hấp,… Mời các em tham khảo tại đây!

PHÒNG GD & ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG THCS VĂN NHÂN

¯¯¯¯¯¯

Kiểm tra học kì I

5 học: 2019-2020

Môn: Sinh học 6

Thời gian: 45 phút bắt đầu từ thời kì phát đề

Họ và tên:.……………………………… Lớp:………………….

Điểm

 

Lời phê của thầy cô giáo

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)   (0, 5 đ/câu) 

Chọn đáp án đúng nhất điền vào ô trống:

Câu 1. Thân đứng bao gồm các cây như:

A. Chè, mít, rau má             B. Chè, mùng tơi        C. Chè, mướp, mít        D. Chè, mít, cà phê    

Câu 2. Thịt lá có tác dụng chính là:

A. Vận tải nước            B. Chế tạo chất hữu cơ     C. Trao đổi khí        D. Hứng ánh sáng

Câu 3. Chức năng gân lá là:

A. Vận tải các chất       B. Trao đổi khí           C. Thoát hơi nước       D. Chế tạo chất hữu cơ

Câu 4. Giâm cành, chiết cành là vẻ ngoài sinh sản sinh dưỡng do:

A. Con người               B. Thiên nhiên                     C. Lai tạo                         D. Nhân giống

Câu 5. Các vẻ ngoài sinh sản sinh dưỡng thiên nhiên thường gặp như: 

A. Rễ, hoa, quả            B. Rễ, quả, hạt                C. Rễ, thân, lá                 D. Rễ, thân, cành

Câu 6. Rễ cọc bao gồm các cây như:

A. Chè, lúa, ngô           B. Chè, ổi, hành              C. Chè, lúa, mít                D. Chè, cà phê           

Câu 7. Rễ chùm gồm các cây  như:

A. Chè, cà phê              B. Lúa, ngô, sả                C. Chè, ổi, hành              D. Chè, lúa, mít

Câu 8. Thế nào hoa đơn tính?

A. Hoa có tràng, nhì, nhuỵ                                        C. Hoa chỉ có nhì hoặc nhuỵ

B. Hoa có đủ cả nhì và nhuỵ                                     D. Hoa có nhì, nhuỵ,  đài                   

Câu 9. Thế nào hoa lưỡng tính?

A. Hoa có tràng, nhì , nhuỵ                                       C. Hoa có nhì,  nhuỵ,  đài

B. Hoa  chỉ có nhì hoặc nhuỵ                                    D. Hoa  có đủ nhì và nhuỵ                                   

Câu 10. Vì sao lúc bón phân cho cây phải tưới nước hoặc chọn lúc trời mưa?

A. Rễ chỉ hút các muối khoáng hoà tan                   C. Cho dễ bón phân

B. Rễ cây mát, đất mềm dễ hút nước                      D. Cho cây được mát

Đáp án phần trắc nghiệm đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng: 0,5 điểm)

CÂU 1

CÂU 2

CÂU 3

CÂU 4

CÂU 5

CÂU 6

CÂU 7

CÂU 8

CÂU 9

CÂU 10

D

B

A

A

C

D

B

C

D

A

{– Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019 vui lòng xem ở phần xem trực tuyến hoặc tải về –}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề rà soát HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Văn Nhân có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập .

Các em ân cần có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng phân mục:

Đề rà soát ôn tập HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án

​Chúc các em học tập tốt !

 

Đề rà soát ôn tập HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Lương Thế Vinh có đáp án

909

Đề rà soát ôn tập HK1 môn Sinh học 6 5 2019-2020 – Trường THCS Đinh Tiên Hoàng có đáp án

711

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #HK1 #môn #Sinh #học #5 #Trường #THCS #Văn #Nhân #có #đáp #án


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/de-kiem-tra-hk1-mon-sinh-hoc-6-nam-2019-2020-truong-thcs-van-nhan-co-dap-an-doc9728.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button