Môn Công Nghệ

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Công nghệ 11 năm 2019 – 2020 (Đề 2)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Công nghệ 11 năm 2019 – 2020, có đáp án và biểu điểm kèm theo.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (10 câu – 5đ)
Câu 1: Từ khổ giấy A3 ta chia được mấy khổ giấy A4?
 A. 8.              
B. 4.                          
C. 6.                                      
D. 2.
Câu 2. Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là :
A. 0,75 mm        
B. 0,25 mm        
C. 1 mm         
D. 0,5 mm
Câu 3. Nét liền đậm dùng để vẽ đường nào trong bản vẽ kĩ thuật ?
A. Đường bao thấy.    
B. Đường tâm        
C. Đường bị khuất        
D. Đường ghi kích thước
Câu 4. Nét gạch chấm mảnh để vẽ các đường nào sau đây ?
A. Đường tâm, trục đối xứng                
B. Đường gióng
C. Đường kích thước                    
D. Đường bao thấy
Câu 5. Trong PPCG1 hình chiếu cạnh đặt ở đâu ?
A. Phía dưới hình chiếu đứng            
B. Phía trên hình chiếu đứng
C. Bên trái hình chiếu đứng            
D. Bên phải hình chiếu đứng
Câu 6. Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào ?
A. Mặt bằng, chiếu cạnh, mặt cắt        
B. Chiếu đứng, hình cắt, mặt cắt
C. Chiếu đứng, chiếu bằng, mặt cắt        
D. Mặt bằng, mặt đứng, hình cắt
Câu 7. Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu
A. Một nửa        
B. Chập        
C. Toàn bộ        
D. Rời
Câu 8: Điền vào chỗ trống: “Mặt cắt là hình biểu diễn các ………………..của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt”.
A. đường bao thấy.                    
B. đường bao khuất,                          
C. đường bao.                          
D. đường giới hạn.  
Câu 9: Thông số nào sau đây không phải là thông số của hình chiếu trục đo?
A. Góc trục đo.                          
B. Mặt phẳng hình chiếu.                  
C. Hệ số biến dạng.                
D. Cả ba thông số.  
Câu 10: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh……………………với 1 mặt của vật thể.
A. song song.                            
B. không song song.              
C. vuông góc.                        
D. cắt nhau.

PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1:
Trình bày ứng dụng của các loại nét vẽ thường dùng ( 1 điểm)
Câu 2: Trình bày đặc điểm của mặt cắc chập và mặt cắt rời  ( 1 điểm)
Câu 3: Vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể sau ( 2 điểm)

Câu 4: Nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế ( 1 điểm)
ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (10 câu – 5đ)
Câu 1: D
Câu 2: D
Câu 3: A
Câu 4: A
Câu 5: D
Câu 6: D
Câu 7: B
Câu 8: C
Câu 9: B
Câu 10: A

B. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1: Trình bày ứng dụng của các loại nét vẽ thường dùng ( 1 điểm)
– Nét liền đậm: đường bao thấy, cạnh thấy
– Nét liền mảnh: Đường kích thước, Đường gióng, Đường gạch gạch trên mặt cắt.
_ Nét lượn sóng: Đường giới hạn một phần hình cắt
_ Nét đứt mảnh: Đường bao khuất, cạnh khuất
_ Nét gạch chấm mảnh: đường tâm, đường trục đối xứng
Câu 2: 
– Mặt cắt chập
Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng; Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mảnh; Dùng để biểu diễn mặt cắt có hình dạng đơn giản.
– Mặt cắt rời
Mặt cắt rời được được vẽ ở ngoài hình chiếu; Đường bao của mặt cắt rời được vẽ bằng nét liền đậm; Dùng cho những vật thể có hình dạng phức tạp
Câu 3:
   
Câu 4:    
• Nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế
+ Đọc bản vẻ thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế
+ Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập các phương án thiết kế để thể hiện ý tưởng thiết kế
+ Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp
+ Vẽ các bản vẽ chi tiết và bản vẽ tổng thể của sản phẩm để chế tạo và kiểm tra sản phẩm.

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button