Lớp 6

Đề KTCL HK1 môn Tin lớp 6 năm 2019-2020 Trường THCS Ngô Tất Tố

TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ

Họ và tên:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

Lớp:

MÔN: TIN HỌC 6

 

Thời gian: 45 phút

 

 

Xem xét: đề sẽ được thu lại, học trò ko viết, vẽ lên đề!

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Hệ quản lý Windows:

A. Có bạn dạng độc nhất vô nhị là Windows 98.          

B. Có bạn dạng độc nhất vô nhị là Windows XP.         

C. Có 2 bạn dạng: 98 và XP.                                

D. Có nhiều bạn dạng.

Câu 2. Khi 1 folder chứa các folder bên trong, folder ngoài này gọi là gì?

            A. Thư mục mẹ         B. Thư mục con        C. Tệp tin       D. Tất cả  đều đúng

Câu 3 : Theo em, thông tin là gì?

A.  Là tất cả những gì mang lại sự hiểu biết về toàn cầu bao quanh (sự vật, sự kiện)

B.  Là tất cả những gì mang lại sự hiểu biết về chính con người.

C.  Cả 2 câu A và B đúng.

D.  Cả 2 câu A và B sai

Câu 4 : Thông tin trong máy tính được trình diễn như thế nào?

A.  Chỉ gồm 2 kí tự 0 và 1            B.  Được trình diễn dưới dạng các dãy bit

C.  Câu A, B sai                                D.  Câu A, B đúng

Câu 5 : Daïng thoâng tin maùy tính nhaän bieát ñöôïc laø::

A.  Âm thanh;                                                B.  Hình ảnh

      C.  Văn bản                                                   D.  Tất cả đều đúng

Câu 6: thiết bị chẳng thể thiếu của máy tính là:

A.  Con chuột                                                B.  Ram.            

C.  Máy Quét.                                    D.  Máy in.

Câu 7: Chương trình soạn thảo văn bản là loại ứng dụng nào dưới đây::

A. Phần mềm phần mềm;                              B. Phần mềm tiện ích;

C. Hệ điếu hành;                                          D. Phần mềm hệ thống.

Câu 8: Sức mạnh của máy tính lệ thuộc vào:

A.  Khả năng tính toán nhanh                                       B.  Giá thành càng ngày càng rẻ

C.  Khả năng và sự hiểu biết của con người               D.  Kích cỡ máy

Câu 9: Thao tác nào sau đây dùng để tắt nguồn máy tính?

            A.  Chọn Turn Off Computer à Turn Off           

            B.  Vào Start à Turn Off Computer à Turn Off

C.  Nhấn công tắc màn hình                                  

D.  Nhấn công tắc ở thân máy tính

Câu 10. Tên tệp tin gồm mấy phần?

A. 1                        B. Hai                         C. Ba                    D. 4

Câu 11.  Tại sao máy tính cần có hệ quản lý?

  1. Vì hệ quản lý giúp người sử dụng khai thác thuận lợi các khoáng sản máy tính;
  2. Vì hệ quản lý tạo môi trường giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính;
  3. Hệ quản lý giúp quản lí nhiều nhân vật tham dự vào công đoạn xử lí thông tin;
  4. Cả A, B, và C đều đúng.

Câu 12 : Trong các mẫu hình sau, mẫu hình nào là mẫu hình công đoạn xử lí thông tin?

A.  Xử lí thông tin à thông tin vào à thông tin ra                    

B.  Thông tin vào  à    Xử lí           à thông tin ra

C. Thông tin ra     à thông tin vào à    Xử lí     

D.  Cả 3 câu trên đều sai.

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: Hãy nêu những thao tác chính với chuột?   (1đ)

Câu 2: Hệ quản lý là gì? Nêu nhiệm vụ chính của hệ quản lý máy tính?(2đ)

Câu 3:  Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được miêu tả trong hình sau:(4 đ)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

A. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đầu mỗi câu em cho là đúng.(3đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

A

C

D

D

B

A

C

B

B

D

B

Xem thêm thông tin Đề KTCL HK1 môn Tin lớp 6 năm 2019-2020 Trường THCS Ngô Tất Tố

Đề KTCL HK1 môn Tin lớp 6 5 2019-2020 Trường THCS Ngô Tất Tố

TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ

Họ và tên:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

Lớp:

MÔN: TIN HỌC 6

 

Thời gian: 45 phút

 

 

Xem xét: đề sẽ được thu lại, học trò ko viết, vẽ lên đề!

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Hệ quản lý Windows:

A. Có bạn dạng độc nhất vô nhị là Windows 98.          

B. Có bạn dạng độc nhất vô nhị là Windows XP.         

C. Có 2 bạn dạng: 98 và XP.                                

D. Có nhiều bạn dạng.

Câu 2. Khi 1 folder chứa các folder bên trong, folder ngoài này gọi là gì?

            A. Thư mục mẹ         B. Thư mục con        C. Tệp tin       D. Tất cả  đều đúng

Câu 3 : Theo em, thông tin là gì?

A.  Là tất cả những gì mang lại sự hiểu biết về toàn cầu bao quanh (sự vật, sự kiện)

B.  Là tất cả những gì mang lại sự hiểu biết về chính con người.

C.  Cả 2 câu A và B đúng.

D.  Cả 2 câu A và B sai

Câu 4 : Thông tin trong máy tính được trình diễn như thế nào?

A.  Chỉ gồm 2 kí tự 0 và 1            B.  Được trình diễn dưới dạng các dãy bit

C.  Câu A, B sai                                D.  Câu A, B đúng

Câu 5 : Daïng thoâng tin maùy tính nhaän bieát ñöôïc laø::

A.  Âm thanh;                                                B.  Hình ảnh

      C.  Văn bản                                                   D.  Tất cả đều đúng

Câu 6: thiết bị chẳng thể thiếu của máy tính là:

A.  Con chuột                                                B.  Ram.            

C.  Máy Quét.                                    D.  Máy in.

Câu 7: Chương trình soạn thảo văn bản là loại ứng dụng nào dưới đây::

A. Phần mềm phần mềm;                              B. Phần mềm tiện ích;

C. Hệ điếu hành;                                          D. Phần mềm hệ thống.

Câu 8: Sức mạnh của máy tính lệ thuộc vào:

A.  Khả năng tính toán nhanh                                       B.  Giá thành càng ngày càng rẻ

C.  Khả năng và sự hiểu biết của con người               D.  Kích cỡ máy

Câu 9: Thao tác nào sau đây dùng để tắt nguồn máy tính?

            A.  Chọn Turn Off Computer à Turn Off           

            B.  Vào Start à Turn Off Computer à Turn Off

C.  Nhấn công tắc màn hình                                  

D.  Nhấn công tắc ở thân máy tính

Câu 10. Tên tệp tin gồm mấy phần?

A. 1                        B. Hai                         C. Ba                    D. 4

Câu 11.  Tại sao máy tính cần có hệ quản lý?

Vì hệ quản lý giúp người sử dụng khai thác thuận lợi các khoáng sản máy tính;
Vì hệ quản lý tạo môi trường giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính;
Hệ quản lý giúp quản lí nhiều nhân vật tham dự vào công đoạn xử lí thông tin;
Cả A, B, và C đều đúng.

Câu 12 : Trong các mẫu hình sau, mẫu hình nào là mẫu hình công đoạn xử lí thông tin?

A.  Xử lí thông tin à thông tin vào à thông tin ra                    

B.  Thông tin vào  à    Xử lí           à thông tin ra

C. Thông tin ra     à thông tin vào à    Xử lí     

D.  Cả 3 câu trên đều sai.

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: Hãy nêu những thao tác chính với chuột?   (1đ)

Câu 2: Hệ quản lý là gì? Nêu nhiệm vụ chính của hệ quản lý máy tính?(2đ)

Câu 3:  Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được miêu tả trong hình sau:(4 đ)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

A. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đầu mỗi câu em cho là đúng.(3đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

A

C

D

D

B

A

C

B

B

D

B

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Số học 6 5 2020

3517

1 số bài tập trắc nghiệm Chương 1 Hình học 6 5 2019

1582

40 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HK1 môn Tin 6 5 2020

2188

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 6 5 2020 Trường THCS Võ Thành Trang

1451

Bài toán có lời văn về ước chung bội chung Toán 6 5 học 2019 – 2020

1844

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương Vai trò của thực vật Sinh học 6 có đáp án

2300

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #KTCL #HK1 #môn #Tin #lớp #5 #Trường #THCS #Ngô #Tất #Tố

Đề KTCL HK1 môn Tin lớp 6 5 2019-2020 Trường THCS Ngô Tất Tố

TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ

Họ và tên:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

Lớp:

MÔN: TIN HỌC 6

 

Thời gian: 45 phút

 

 

Xem xét: đề sẽ được thu lại, học trò ko viết, vẽ lên đề!

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Hệ quản lý Windows:

A. Có bạn dạng độc nhất vô nhị là Windows 98.          

B. Có bạn dạng độc nhất vô nhị là Windows XP.         

C. Có 2 bạn dạng: 98 và XP.                                

D. Có nhiều bạn dạng.

Câu 2. Khi 1 folder chứa các folder bên trong, folder ngoài này gọi là gì?

            A. Thư mục mẹ         B. Thư mục con        C. Tệp tin       D. Tất cả  đều đúng

Câu 3 : Theo em, thông tin là gì?

A.  Là tất cả những gì mang lại sự hiểu biết về toàn cầu bao quanh (sự vật, sự kiện)

B.  Là tất cả những gì mang lại sự hiểu biết về chính con người.

C.  Cả 2 câu A và B đúng.

D.  Cả 2 câu A và B sai

Câu 4 : Thông tin trong máy tính được trình diễn như thế nào?

A.  Chỉ gồm 2 kí tự 0 và 1            B.  Được trình diễn dưới dạng các dãy bit

C.  Câu A, B sai                                D.  Câu A, B đúng

Câu 5 : Daïng thoâng tin maùy tính nhaän bieát ñöôïc laø::

A.  Âm thanh;                                                B.  Hình ảnh

      C.  Văn bản                                                   D.  Tất cả đều đúng

Câu 6: thiết bị chẳng thể thiếu của máy tính là:

A.  Con chuột                                                B.  Ram.            

C.  Máy Quét.                                    D.  Máy in.

Câu 7: Chương trình soạn thảo văn bản là loại ứng dụng nào dưới đây::

A. Phần mềm phần mềm;                              B. Phần mềm tiện ích;

C. Hệ điếu hành;                                          D. Phần mềm hệ thống.

Câu 8: Sức mạnh của máy tính lệ thuộc vào:

A.  Khả năng tính toán nhanh                                       B.  Giá thành càng ngày càng rẻ

C.  Khả năng và sự hiểu biết của con người               D.  Kích cỡ máy

Câu 9: Thao tác nào sau đây dùng để tắt nguồn máy tính?

            A.  Chọn Turn Off Computer à Turn Off           

            B.  Vào Start à Turn Off Computer à Turn Off

C.  Nhấn công tắc màn hình                                  

D.  Nhấn công tắc ở thân máy tính

Câu 10. Tên tệp tin gồm mấy phần?

A. 1                        B. Hai                         C. Ba                    D. 4

Câu 11.  Tại sao máy tính cần có hệ quản lý?

Vì hệ quản lý giúp người sử dụng khai thác thuận lợi các khoáng sản máy tính;
Vì hệ quản lý tạo môi trường giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính;
Hệ quản lý giúp quản lí nhiều nhân vật tham dự vào công đoạn xử lí thông tin;
Cả A, B, và C đều đúng.

Câu 12 : Trong các mẫu hình sau, mẫu hình nào là mẫu hình công đoạn xử lí thông tin?

A.  Xử lí thông tin à thông tin vào à thông tin ra                    

B.  Thông tin vào  à    Xử lí           à thông tin ra

C. Thông tin ra     à thông tin vào à    Xử lí     

D.  Cả 3 câu trên đều sai.

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: Hãy nêu những thao tác chính với chuột?   (1đ)

Câu 2: Hệ quản lý là gì? Nêu nhiệm vụ chính của hệ quản lý máy tính?(2đ)

Câu 3:  Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được miêu tả trong hình sau:(4 đ)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

A. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đầu mỗi câu em cho là đúng.(3đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

A

C

D

D

B

A

C

B

B

D

B

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Số học 6 5 2020

3517

1 số bài tập trắc nghiệm Chương 1 Hình học 6 5 2019

1582

40 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HK1 môn Tin 6 5 2020

2188

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 6 5 2020 Trường THCS Võ Thành Trang

1451

Bài toán có lời văn về ước chung bội chung Toán 6 5 học 2019 – 2020

1844

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương Vai trò của thực vật Sinh học 6 có đáp án

2300

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #KTCL #HK1 #môn #Tin #lớp #5 #Trường #THCS #Ngô #Tất #Tố


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/de-ktcl-hk1-mon-tin-lop-6-nam-2019-2020-truong-thcs-ngo-tat-to-doc10265.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button