Đề luyện thi HSG Pascal năm học 2018 – 2019 hay

Xin giới thiệu với các bạn một Đề luyện thi HSG Pascal năm học 2018 – 2019 hay

Bài 1: Số siêu nguyên tố (5 điểm)   

Tại Vương quốc Byte xinh đẹp, mỗi người luôn chọn cho mình một con số, theo họ số nguyên tố là số mang lại sự may mắn và ai tìm được một số siêu nguyên tố còn may mắn hơn nữa. Số siêu nguyên tố là một số nguyên tố mà khi bỏ 1 số tùy ý các chữ số bên phải của nó thì phần còn lại vẫn là 1 số nguyên tố. Số 2333 là 1 số siêu nguyên tố vì 2333 là một số nguyên tố và 233, 23, 2 cũng là các số nguyên tố.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản  SNT.INP Chứa một số nguyên dương n (n ≤ 109)

Dữ liệu ra: kết quả đưa ra tệp văn bản SNT.OUT  Nếu N là siêu nguyên tố ghi giá trị 1, ngược lại ghi giá trị 0

Ví dụ:

 SNT.INP SNT.OUT
2333 1

 

 SNT.INP SNT.OUT
13 0

Bài 2: Xâu kí tự (5 điểm)

Cho một xâu kí tự gồm các chữ cái in thường và các chữ số. Hãy tìm số lớn nhất và độ dài từ dài nhất. Từ là một dãy các kí tự liền nhau khác chữ số

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản XAUKT.INP gồm duy nhất một xâu kí tự có độ dài không quá 255.

Dữ liệu ra:  ghi vào tệp XAUKT.OUT hai số số lớn nhất và độ dài từ dài nhất cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

XAUKT.INP XAUKT.OUT
nam dinh ki niem thien truong tron 1000 tuoi va don nhan do thi loai 1 1000       6
Chuc      cac      thi sinh biinnh    tiinnhh tuuuu tiiin thi  tot   0          6
127378    38748     2981928     2121 2121 21212  127378      0

 Bai 3: Pháo hoa ( 5 điểm)

          Trong một màn pháo hoa chào đón năm mới 2016 có N loại pháo hoa. Mỗi loại pháo hoa có màu sắc và hình dạng khác nhau sẽ được bắn lên theo những chu kỳ khác nhau. Tính từ khi bắt đầu màn pháo hoa, loại pháo hoa thứ i sẽ được bắn lên vào những giây chia hết cho i. Tuấn là một khán giả do điều kiện thời gian hạn hẹp chỉ có M giây để chiêm ngưỡng màn pháo hoa này, cậu ta muốn nhìn thấy càng nhiều loại pháo hoa được bắn lên cùng một lúc càng tốt. Bạn hãy tính xem Tuấn phải đợi ít nhất bao nhiêu giây trong thời gian cho phép của mình để đạt được điều cậu ta mong muốn.

Dữ liệu vào : tệp PHAOHOA.INP

Ghi hai số nguyên dương N, M (0<N,M<60000)

Dữ liệu ra: tệp PHAOHOA.OUT

Ghi số giây nhỏ nhất mà Tuấn phải đợi.

Ví dụ về dữ liệu vào/ra:

PHAOHOA.INP PHAOHOA.OUT
5    25 12

Bài 4: Egg (5 điểm)

Nhà hàng Pizza_Egg có một số nông dân chuyên cung cấp trứng sạch và mỗi người có một giá bán khác nhau. Mỗi người nông dân chỉ có một số lượng trứng nhất định mỗi ngày, nhà hàng có thể mua một số trứng từ mỗi người nông dân, ít hơn hoặc bằng số lượng trứng của mỗi người nông dân đó. Biết số lượng trứng mỗi ngày mà nhà hàng cần, giá mỗi quả trứng và số lượng trứng mà mỗi người nông dân có. Hãy tính số tiền ít nhất mà nhà hàng cần để mua được số trứng đó. Giả thiết tổng số trứng của người nông dân đủ đáp ứng nhu cầu của nhà hàng.

Dữ liệu vào: tệp EGG.INP

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N,M. N là số trứng mà nhà hàng cần mỗi ngày (), M là số người nông dân cung cấp trứng cho nhà hàng ().

Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo, chứa hai số nguyên Ai và Bi cách nhau một dấu cách. Ai () là giá một quả trứng của người nông dân i; B­i () là số trứng tối đa mà một người nông dân có thể bán cho nhà hàng.

Dữ liệu ra: tệp EGG.OUT

Ghi trên một dòng duy nhất một số nguyên là số tiền nhỏ nhất mà nhà hàng có thể mua trứng mỗi ngày.

Ví dụ:

EGG.INP EGG.OUT
50 5

5 30

10 40

3 10

8 80

7 30

250

 

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button