Đề ôn tập tuyển sinh 10 (không chuyên) năm 2018_2019

Đây là đề ôn tuyển sinh 10 mình tự thiết kế theo cấu trúc đề thi tuyển sinh 10 của Tỉnh An Giang. Mình thực hiện được 10 đề. Chia sẻ trước cho bạn xem thử, được thì mình Share thêm. Thanks

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button