ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018-2019

Câu 1 (4,0 điểm)

Cho x, y là các số thực sao cho \frac{2}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{{2x + y}} . Tính giá trị của biểu thức \frac{{{x^2}}}{{{y^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{x^2}}}

Câu 2: (3,0 điểm)

Cho a, b, c là ba số thực sao cho a + b = c – 2 và ab = 2c^2 – 3c + 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = a^2 + b^2 .

Câu 3 (3,0 điểm)

An khởi hành từ Sài Gòn đi Biên Hòa. Sau đó 5 phút, Bình và Cường khởi hành từ Biên Hòa về Sài Gòn. Trên đường đi, An gặp Cường ở địa điểm C rồi gặp Bình ở địa điểm D. Tính vận tốc của mỗi người biết rằng quãng đường Sài Gòn – Biên Hòa dài  39km;  CD = 6km; vận tốc của An bằng 1,5 vận tốc của Bình và bằng 3/4 vận tốc của Cường.

Câu 4 (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với OC, đường thẳng này cắt  AC tại D và cắt (O) tại E( E khác B ). Cho biết  AB = 8cm và  BC = 4cm, tính độ dài các đoạn thẳng , DE, OA và OD.

Câu 5 (4,0 điểm)

Hộp phô mai có dạng hình trụ, đường kính đáy  12,2cm và chiều cao  2,4cm.

a) Biết rằng 8 miếng phô mai được xếp nằm sát bên trong hộp và độ dày của giấy gói từng miếng không đáng kể. Hỏi thể tích của mỗi miếng phô mai là bao nhiêu ?

b) Tính diện tích giấy gói được sử dụng cho một miếng phô mai.

(Ghi kết quả gần đúng chính xác đến  chữ số thập phân sau dấu phẩy)

———— Hết ———–

Xem thêm: ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button