Lớp 7

Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Huỳnh Văn Luỹ

Với mong muốn đem đến cho các em học sinh nhiều tài liệu ôn tập, HOC247 xin gửi đến Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Huỳnh Văn Luỹ. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em học tập thật tốt.

TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN LUỸ

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Kết quả phép tính nào sau đây không phải là x12?

A. x18 : x6                    B. x4.x³                        C. x4.x8                       D. [(x³)²]²

Câu 2. Ba số a; b; c tỉ lệ với các số 3; 5; 7 và b – a = 20. Tính P = a + b + c

A. P = 120                   B. P = 150                   C. P = 200                   D. P = 180

Câu 3. Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Vậy 17 inches gần bằng bao nhiêu cm (làm tròn đến hàng đơn vị).

A. 43,18cm                 B. 44 cm                      C. 43,2 cm                   D. 43 cm

Câu 4. Các căn bậc hai của 19600 là

A. 9800                       B. –9800                     C. 140 và – 140                       D. 1400 và – 1400

Câu 5.  Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

A. 3                             B. 75                           C. 1/3                          D. 10

Câu 6. Cho hàm số y = f(x) = 2x² + 3. Giá trị nào sau đây đúng?

A. f(0) = 5                   B. f(1) = 7                   C. f(–1) = 1                 D. f(–2) = 11

Câu 7. Cho điểm M(–2; 4). Điểm M thuộc góc phần tư thứ mấy?

A. I                  B. II                C.  III              D. IV

Câu 8. Góc ngoài của tam giác lớn hơn:

A. mỗi góc trong không kề với nó                     B. góc trong kề với nó.

C. tổng của hai góc trong không kề với nó      D. tổng ba góc trong của tam giác.

Câu 9: Cho . Các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác là:

A. AB = MP; AC = MN; BC = NP.            B.      AB = MN; AC = MN; BC = MN.

C.  AB = MN; AC = MP; BC = NP.           D.      AC = MN; AC = MP; BC = NP.

Câu 10. Hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi

A.  xÔy = 90°                                                  B.  xÔy là góc nhọn

C. xÔy là góc tù                                              D. xÔy = 60°

Câu 11. Cho ΔPQR = ΔDEF và PQ = 4 cm, QR = 6 cm, PR = 5 cm. Chu vi tam giác DEF là

A. 14cm                      B. 15cm                       C. 16cm                       D. 17cm

Câu 12:   Chứng minh định lí là :

A.  dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

B.  dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận

C.  dùng hình vẽ để suy ra kết luận 

D.  dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Tìm x biết:

a) (2x + frac{1}{3} = frac{7}{3})

b) ({left( {x – 3} right)^2} = 16)

Câu 2. Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi bằng 48cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4; 7; 5.

Câu 3. Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BD và CE, H là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

a) (Delta ADB)  =  (Delta AEC)

b)  BF = CF

c) Ba điểm A, F, H thẳng hàng.

Câu 4. Tìm x, y biết: (frac{{1 + 3y}}{{12}} = frac{{1 + 5y}}{{5x}} = frac{{1 + 7y}}{{4x}})

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1B

2B

3D

4C

5A

6D

7B

8A

9C

10A

11B

12A

II. TỰ LUẬN

…..

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Huỳnh Văn Luỹ. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Nguyễn Hiền
  • Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Ngô Quyền

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button