Lớp 7

Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Nguyễn Hiền

Nhằm giúp các em có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Ôn Thi HSG đã biên soạn đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án, đề thi gồm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm được chọn lọc từ đề thi của Trường THCS Nguyễn Hiền sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nếu 15: x = 20 : (- 4) thì x bằng:

A. – 5 ;                                 

B. 5;                                       

C. – 3 ;                      

D. 3.   

Câu 2: Nếu 15 lít dầu hỏa nặng 12kg thì 24 kg dầu hỏa chứa đầy trong thùng:

A.27 lít;                               

B. 7,5 lít;                                

C. 15 lít;                    

D. 30 lít.

Câu 3: Nếu ({2^x} = {left( {{2^2}} right)^3}) thì x là:

A. 6;                                   

B. 5;                                       

C. ({2^6});                       

D. 8.

Câu 4: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là:

A.1;                                

B. 6;                                       

C. 8;                           

D. 4.

Câu 5: Cho (Delta ABC = Delta MNP) thì:

A. AB = MN ;                 

B. AC = NP ;            

C. BC = MP ;               

D. AC = MN.

II. Tự luận (7 điểm)

         Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể)

a) (frac{2}{3} cdot left( {frac{3}{4} – frac{5}{7}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{1}{3}} right))

b) (frac{{12}}{{37}} + frac{3}{{21}} + frac{{25}}{{37}} – frac{7}{{14}} + frac{6}{7})

Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a) (frac{2}{3}x – frac{1}{{15}} = frac{{ – 4}}{3})

b) (left| {x + frac{3}{5}} right| = frac{1}{2})

Câu 3: (2 điểm) Ba lớp 7A, 7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc như nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 3 giờ, lớp 7B hoàn thành công việc trong 4 giờ và lớp 7C hoàn thành công việc trong 5 giờ. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của ba lớp là 94 học sinh (giả sử năng suất làm việc của mỗi học sinh đều như nhau).

Câu 4: (1 điểm) Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 10 thì y = -12.

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

D

A

D

A

D

II. Tự luận

Câu 1:

a) (frac{2}{3} cdot left( {frac{3}{4} – frac{5}{7}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{1}{3}} right)) = (frac{2}{3} cdot left( {frac{{21}}{{28}} – frac{{20}}{{28}}} right) – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 5}}{6} + frac{2}{6}} right))

(begin{array}{l}
 = frac{2}{3} cdot frac{1}{{28}} – frac{1}{{28}}:left( {frac{{ – 3}}{6}} right) = frac{2}{3} cdot frac{1}{{28}} + frac{1}{{28}} cdot 2\
 = frac{1}{{28}} cdot left( {frac{2}{3} + 2} right) = frac{1}{{28}} cdot frac{8}{3} = frac{2}{{21}}
end{array})

b) (frac{{12}}{{37}} + frac{3}{{21}} + frac{{25}}{{37}} – frac{7}{{14}} + frac{6}{7}) = (left( {frac{{12}}{{37}} + frac{{25}}{{37}}} right) + left( {frac{3}{{21}} + frac{6}{7}} right) – frac{7}{{14}})

= (frac{{37}}{{37}} + left( {frac{3}{{21}} + frac{{18}}{{21}}} right) – frac{1}{2} = 1 + 1 – frac{1}{2}) = (frac{3}{2})

……..

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Nguyễn Hiền. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Tịnh Hà
  • Đề kiểm tra giữa HKI môn Toán 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Trần Mai Ninh

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button