Lớp 7

Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Nguyễn Thái Bình

Dưới đây là Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Đề thi gồm có trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em ôn tập nắm vững các kiến thức, các dạng bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Các em xem và tải về ở dưới.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI BÌNH

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nếu (sqrt x  = frac{2}{3})   thì x2 là số nào?

A. (sqrt {frac{2}{3}} {rm{ }})                               B.  (frac{2}{3})                            C. (frac{{16}}{{81}})                              D. Một kết quả khác

Câu 2: Làm tròn số 17,658 đến chữ số thập phân thứ hai là

A.  17,64                      B.  17,65                    C. 17,658                     D. 17,66

Câu 3:   Hai góc đối đỉnh thì

A.  Bằng nhau                 B.  Bù nhau              C. Tạo thành 4 góc vuông          D. Phụ nhau

Câu 4:  Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a (bot ) c  và b (bot ) c , suy ra

A.  a trùng với b            B. a và b cắt nhau               C.  a // b             D. a (bot ) b 

Câu 5.  Biết 2x = 8, thì giá trị x bằng  

A. 4                             B. 2                             C. 3                             D. 6

Câu 6. Nếu   thì  x bằng

A. 2                             B. 4                             C. ±2                           D. 16

Câu 7. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ  k của y đối với x là    

A. 3                             B. 75               C.                                         D. 10

Câu 8. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 – 5. Giá trị f(–2) bằng

A. – 17

 B.  7

C. – 7

D. 17

Câu 9. Cho hình vẽ (Hình 1), biết AM//CN. Số đo x là 

A. x = 300                         B. x = 400                       C. x = 700                           D. x = 550     

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm N nằm trên trục hoành có hoành độ bằng 2 thì tọa độ của điểm N là

A. N(0; 2).                   B. N(2;  2).                  C. N(2; 0).                   D. N(–2; 2).

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi bằng 48cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 4; 7; 5.

Câu 2. Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AE = AD. Gọi F là giao điểm của BD và CE, H là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

a)  ΔADB = ΔAEC             

b) BF = CF

c) Ba điểm A, F, H thẳng hàng.

Câu 3. Tìm x, y biết: (frac{{1 + 3y}}{{12}} = frac{{1 + 5y}}{{5x}} = frac{{1 + 7y}}{{4x}})

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1C

2D

3A

4C

5C

6D

7A

8B

9A

10C

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c (cm, 0 < a, b, c < 48)

Theo bài ra ta có: (frac{a}{4} = frac{b}{7} = frac{c}{5}) và a + b + c = 48

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(frac{a}{4} = frac{b}{7} = frac{c}{5} = frac{{a + b + c}}{{4 + 7 + 5}} = frac{{48}}{{16}} = 3)

Suy ra : a = 12 ; b = 21 ; c = 15

Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là 12cm, 21cm, 15cm.

……

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Nguyễn Hiền
  • Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Ngô Quyền

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button