Lớp 7

Đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THCS Lê Hồng Phong

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THCS Lê Hồng Phong. Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận hoàn thành trong 45 phút. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi HK2 sắp tới.

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN TIN HỌC 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

I. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án đúng nhất (7 điểm).

Câu 1. Sắp xếp dữ liệu là:

A. hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.

B. hoán đổi vị trí các cột để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều hàng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.

C. chỉ chọn hoặc hiển thị những hàng thỏa mãn các tiêu chí nhất định nào đó.

D. dữ liệu trong các ô theo đúng thứ tự để dễ tra cứu, so sánh hoặc chọn ra một số bạn đạt số điểm trung bình nào đó.

Câu 2. Những yêu cầu nào sau đây cần đến việc sắp xếp dữ liệu ?

A. Tra cứu nhanh tên một học sinh trong một bảng niêm yết kết quả kì thi của học sinh khối 7.

B. Từ một bảng điểm rất dài, có thể gồm hàng trăm hàng, em cần chọn ra và chỉ in danh sách khen thưởng các bạn đạt

điểm trung bình môn từ 8.0 trở lên.

C. Lập danh sách các bạn nữ trong lớp.

D. tìm những bạn học trong lớp có ngày sinh nhật là 24/3.

Câu 3. Muốn sắp xếp một bảng dữ liệu theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì ?

A. Chọn một ô hoặc nhiều ô trong cột dữ liệu mà em cần sắp xếp. 

B. Chọn một ô ở bên ngoài bảng dữ liệu.

C. Chọn hàng tiêu đề của bảng dữ liệu.         

D. Chọn hàng cuối cùng của bảng dữ liệu.

Câu 4. Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?

A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút

B. Nháy nút    

C. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút      

D. Nháy nút   

Câu 5. Để lọc các hàng có giá trị lớn nhất, ta nháy nút:

A. Left    

B. Top     

C. Bottom    

D. Right

Câu 6. Để sắp xếp dữ liệu tăng dần ta chọn lệnh?

A.                     

B.                    

C.     

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 7. Nhóm Sort & Filter  thuộc dãi lệnh nào?

A. Insert   

B. Data    

C. Home   

D. Layout

Câu 8. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị?

A. Các cột thỏa mản các tiêu chuẩn nhất định nào đó.        

B. Các hàng thỏa mản các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

C. Các hàng bất kì.                                                              

D. Một hàng thỏa mản các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Câu 9. Trước khi thực hiện việc lọc một bảng dữ liệu theo một tiêu chí tại một cột nào đó, ta cần:

A. sắp xếp dữ liệu tại cột đó trước khi lọc.   

B. xóa các hàng trống trong bảng dữ liệu.

C. xóa các cột trống trong bảng dữ liệu.     

D. đặt con trỏ vào một ô trong bảng dữ liệu.

Câu 10. Kết quả lọc dữ liệu là:

A. không sắp xếp lại dữ liệu, các hàng được hiển thị theo thứ tự ban đầu.

B. dữ liệu được sắp xếp lại, những hàng không thỏa mãn tiêu chuẩn lọc sẽ bị ẩn đi.

C. không sắp xếp lại dữ liệu, các hàng được hiển thị theo thứ tự ban đầu, những hàng không thỏa mãn tiêu chuẩn lọc sẽ bị ẩn đi.

D. dữ liệu được sắp xếp lại, các hàng được hiển thị không theo thứ tự ban đầu, những hàng không thỏa mãn tiêu chuẩn lọc sẽ bị ẩn đi.

Câu 11. Để thoát khỏi chế độ lọc em chọn lệnh nào ?

A.          

B.        

C.          

D.     

Câu 12. Tùy chọn Number Filter (hoặc Text Filter) có chức năng gì?

A. Lọc các hàng có giá trị số       

B. Lọc các hàng có giá trị là ký tự.

C. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất). 

D. Sắp xếp các hàng có giá trị nhỏ nhất (hay lớn nhất).

Câu 13. Các lệnh tạo biểu đồ nằm trên dải lệnh nào?

A. Insert      

B. Home   

C. File       

D. Data

Câu 14. Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?

A. Cách biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa (các cột, đoạn thẳng…).

B. Cho phép biễu diễn tóm tắt nhiều dữ liệu chi tiết trên trang tính, giúp hiểu rõ hơn dữ liệu, dễ so sánh và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

C. Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc nhớ lâu hơn.

D. Biểu đồ được tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi, có nhiều dạng phong phú. 

Câu 15. Biểu đồ nào thích hợp dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu?

A. Biểu đồ hình tròn 

B. Biểu đồ cột 

C. Biểu đồ đường gấp khúc   

D. Cả 3 đều đúng.

Câu 16. Các lệnh thêm thông tin giải thích biểu đồ nằm trên dải lệnh?

A. Layout 

B. Format 

C. Insert 

D.Data 

Câu 17. Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?

A. Không thể xoá biểu đồ đã tạo.       

B. Có nhiều dạng biểu đồ trong chương trình bảng tính.

C. Biểu đồ sẽ tự được cập nhật khi dữ liệu của biểu đồ thay đổi. 

D. Có thể chọn lại vùng dữ liệu trong khi tạo biểu đồ

Câu 18. Để tạo biểu đồ trong Excel ta sử dụng nút lệnh…

A.          

B.          

C. 

D.    

Câu 19. Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:

A. Hàng có giá trị cao nhất;       

B. Hàng có giá trị thấp nhất;  

C. Cột có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất;   

D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất.

Câu 20. Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định kiểu dữ liệu của biểu đồ là gì?

A. Hàng đầu tiên của bảng số liệu     

B. Cột đầu tiên của bảng số liệu.

C. Toàn bộ dữ liệu của bảng tính     

D. Phải chọn miền dữ liệu không có ngầm định.

Câu 21. Trong các chức năng sau, chức năng nào không phải là chức năng của phần mềm typing master?

A. Luyện gõ bàn phím         

B. Kiểm tra năng lực gõ phím

C. Các trò chơi dùng để luyện tập gõ phím nhanh. 

D. Vẽ hình và giải các bài tập đại số.

Câu 22. Phần mềm typing Master có bao nhiêu trò chơi?

A. 1       

B. 2      

C. 3.     

D. 4

Câu 23. Khi gõ bàn phím các ngón tay được đặt trên những phím nào?

A. Các phím trên hàng cơ sở tính từ trái sang phải. 

B. Các phím xuất phát nằm trên hàng phím cơ sở.

C. Các phím xuất phát nằm trên hàng phím trên.  

D. Các phím số.

Câu 24. Nếu muốn gõ chữ D (chữ in hoa) thì nên dùng kết hợp với phím nào?

A. Phím Ctrl bên trài và bên phải     

B. Phím Shift bên trái hoặc bên phải.

C. Phím Alt bên trái và bên phải      

D. Phím Insert.

Câu 25. Vì sao các hình vẽ được vẽ bởi phần mềm Geogebra được gọi là hình học động?

A. Vì các hình này tự động chuyển động được.    

B. Vì các hình này không đứng yên tại chỗ.

C. Vì người dùng có thể di chuyển các hình này trên màn hình.

D. Vì người dùng có thể di chuyển các hình này trên màn hình mà vẫn giữ được các mối quan hệ hình học giữa các đối tượng của hình.

Câu 26. Trong các công cụ sau đây công cụ nào không dùng để vẽ?

A.          

B.          

C.        

D.   

Câu 27. Sử dụng công cụ tạo điểm  , sau đó nháy chuột lên đường thẳng d cho trước. Trong quan hệ toán học, điểm A này là đối tượng gì?

A. Chưa thể nói gì về đối tượng này. 

B. Phụ thuộc  

 C. Trung lập    

D. Tự do

Câu 28. Công cụ nào dùng để vẽ đường trung trực?

A.            

B.        

C.        

D.   

II. THỰC HÀNH: (3 ĐIỂM)

Cho bảng tính sau:

a) Nêu các thao tác để sắp xếp cột “ĐTB” theo thứ tự giảm dần ? 

b) Nêu các thao tác để lọc ra các bạn có 10 điểm môn “Tin”? 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THCS Lê Hồng Phong. Để xem toàn bộ nội dung đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng bộ đề cương này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 7 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button