Đề Thi HKI Toán 8 Tân Hội – Đức Trọng – Có ma trận và đáp án

Đề Thi HKI Toán 8 Tân Hội – Đức Trọng – Có ma trận và đáp án

Bài 5. (0,75đ). Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.

Biết BC = 10cm. Tính độ dài MN ?

Bài 6. (1đ). Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm.

  1. Tính diện tích tam giác ABC.
  2. Kẻ đường cao AH (H BC), lấy điểm D đối xứng với A qua H. Tính diện tích tứ giác ABDC

Bài 7. ( 2đ). Cho tam giác ABC vuông tại A, M là một điểm trên cạnh BC (M khác B và C).

Kẻ MH vuông góc với AB, MK vuông góc với AC ( H Î AB, K Î AC).

  1. Chứng minh rằng tứ giác AHMK là hình chữ nhật ?
  2. Tìm vị trí của M trên BC để HK có độ dài nhỏ nhất ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button