Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học 7 năm 2019 – 2020 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học 7 năm 2019 – 2020 (Đề 2), có đáp án và biểu điểm kèm theo.
I. TRẮC NGHIỆM ( 4đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với (0,5đ)
Câu 1. Phần mềm Typing Test gồm có mấy trò chơi luyện gõ bàn phím?
A.  3                          
B.  4                           
C.  5                           
D.  6

Câu 2. Ô B5 là ô nằm ở vị trí:
A. Hàng 5 cột B                                          
B. Hàng B cột 5

C. Ô đó có chứa dữ liệu B5                       
D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A

Câu 3. Địa chỉ của một ô là?
A. Tên cột mà ô đó nằm trên đó                
B. Cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên
C. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó             
D. Cặp tên hàng và tên cột mà ô đó nằm trên đó
Câu 4. Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2 ta thực hiện theo công thức nào?
A. = (A2 + D2) * E2;                                               
B. = A2 * E2 + D2

C. = A2 + D2 * E2                                                   
D. = (A2 + D2)xE2

Câu 5. Trong các nút lệnh sau            nút lệnh nào dùng để lưu  bảng tính ?
A.                                   
B.
                
C.
                 
D.

Câu 6. Khi bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần ( đã có tên) ta muốn lưu lại với tên khác thì làm như thế nào?
A. FileOpen          
B.Fileexit                    
C.File Save              
D.FileSave as

Câu7. Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy trang tính?
A. 1                                 
B. 2                       
C. 3                         
D. 4

Câu 8. Trong các nút lệnh     nút lệnh nào dùng để mở  bảng tính cũ:
A.                                     
B.
                
C.
                
D.

Câu 9: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp em?
A. Xem dữ liệu.                                                     B. Soạn thảo văn bản.
C. Luyện tập gõ phím.                                          D. So sánh, sắp xếp, tính toán.
Câu 10: Địa chỉ của khối ô là:
A. B1:E4                      
B. A2-C4                        
C. B1;E4                       
D. A1,E4

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Để chọn đối tượng trên trang tính em thực hiện như thế nào? Hãy nối cột A và B dưới đây để được phương án đúng: (1đ)

A B
1) Chọn một ô
2) Chọn một hàng
3) Chọn một cột
a) Nháy chuột tại nút tên hàng
b) Nháy chuột tại nút tên cột
c) Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy

Câu 2: Nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng (2đ)
Câu 3: Nêu cách sử dụng công thức? Tại sao khi nhập công thức và hàm phải sử dụng địa chỉ ô tính?(2đ)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
I. Trắc nghiệm (5đ)
Câu 1: B
Câu 2: A       
Câu 3: B       
Câu 4: A       
Câu 5: B       
Câu 6: A       
Câu 7: C       
Câu 8: B
Câu 9: D       
Câu 10: A
II. Tự luận (5đ)
Câu 1: 1 C, 2B, 3B
Câu 2: Cách điều chỉnh độ rộng của cột:
B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải tên cột cần tăng hay giảm độ rộng.
B2: Kéo thả chuột sang phải để tăng (hay sang trái để giảm) độ rộng cột.
Cách điều chỉnh độ rộng của hàng:
B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải tên hàng cần tăng hay giảm độ cao hàng.
B2: Kéo thả chuột lên trên để tăng (hay xuông dưới để giảm) độ cao hàng
(HS có thể chọn cách làm khác)    
Câu 3: Cách nhập công thức trong bảng tính:
– Chọn ô cần nhập công thức
– Gõ dấu =.
– Nhập công thức
– Nhấn Enter để xem kết quả
Khi sử dụng địa chỉ ô để tính toán, nếu nội dung trong địa chỉ ô đó thay đổi thì kết quả sẽ tự động cập nhập theo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button