Đề thi HSG môn tin 9 huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng – Năm học 2013- 2014

Xin giới thiệu cùng các bạn Đề thi HSG môn tin 9 huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng – Năm học 2013- 2014 cùng hướng dẫn giải

Đề HSG tin 9 huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng – Năm học 2013- 2014

Bài 1: Viết chương trình nhập hai số thực. sau đó hỏi phép tính cần thực hiện và in kết quả của phép tính đó. Biết rằng hai số thực và một trong bốn phép toán +,-,*,/ được nhập từ bàn phím.

Bài 2: Viết chương trình nhập vào mảng gồm n phần tử, tìm và hiển thị vị trí phần tử có giá trị lớn nhất, sau đó sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần và hiển thị các phần tử sắp xếp đó ra màn hình.

Bài 3: Một số nguyên dương N được gội là số hoàn  thiện, nếu tổng các ước số thực sự của n bằng chính N. Ví dụ : 6 =1+2+3 nên số 6 được gọi là số hoàn thiện. Viết chương trình kiểm tra xem số N có phải là số hoàn thiện hay không, N được nhập từ bàn phím. In ra màn hình theo dạng sau:

Ví dụ : Nhập A=6

                    Chương trình in ra màn hình : 6 là số hoàn thiện

                    Nhập A=8

                   Chương trình in ra màn hình : 8 không phải là số hoàn thiện

Bài 4: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên n phần tử.

  1. Đưa những phần tử lẻ ra đầu danh sách, những phần tử chẵn về cuối danh sách và in kết quả ra màn hình.
  2. Sắp xếp các phần tử lẻ đầu danh sách theo thứ tự tăng dần, sắp xếp các phần tử chẵn cuối danh sách theo thứ tự giảm dần. In danh sách ra màn hình.

Hướng dẫn giải đề thi HSG môn tin 9 huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng – Năm học 2013- 2014

Bài 1: Câu này đơn giản các bạn tự giải

Bài 2: Bài này kết hợp cả hai thuật toán tìm giá trị lớn nhất, tuy nhiên các bạn chú ý ở đây là tìm vị trí của phần tử lớn nhất và sắp xếp mảng một chiều, các bạn hãy tham khảo hai chương trình dưới đây:

Bài 3: Bài này mình đã giới thiệu trong bài số hoàn hảo ở đây gọi là số hoàn thiện

Bài 4: Đây chính là dạng toán sắp xếp có điều kiện mà mình đã giới thiệu, tuy nhiên ý thứ 2 các bạn chú ý đánh dấu vị trí ranh giới của hai phần để sắp xếp cho đúng

Nhận xét đề thi HSG tin 9 huyện Mỹ Xuyên – Năm học 2013- 2014

Theo đánh giá của cá nhân thì đề thi tin học 9 năm nay của Mỹ Xuyên dễ hơn đề thi tin 9 năm 2012 – 2013. Đề thi tập trung nhiều vào thuật toán sắp xếp và mảng một chiều có một điều đặc biệt là tất cả các bài trong đề thi này đều nằm trong tài liệu hướng dẫn học pascal của mình.

Chúc các bạn làm bài tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button