Đề thi HSG tin 9 Huyện Bảo Lâm – Năm học 2018 – 2019

Đề thi HSG tin 9 Huyện Bảo Lâm – Năm học 2018 – 2019 có code mẫu để tham khảo

11 Comments

  1. bài 1 làm dễ hiểu nhưng dài dòng quá (ý là phần ý tưởng)
    thay vì dùng 10^5 biến thì chỉ cần dùng 1 biến, và thay vì chỉ tìm max thì ta tìm max lẫn min, nếu max= min thì dãy đó là dãy đều rồi 😉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button